Àrea de Planificació de Ciutat

Presentació

Concebem la planificació estratègica com un mitjà per a mirar cap al futur, per procurar determinar la realitat que es voldria tenir, es refereix principalment a la capacitat d'observació i anticipació front els desafiaments i oportunitats que es generen, tant de les condicions externes a la pròpia organització, com de la seva realitat interna.

Es planteja com una eina de diagnosi, anàlisi, reflexió i presa de decisions col·lectives, en relació a la manera de fer actual i al camí que es vol recórrer en un futur per adequar-se als canvis i a les demandes de l'entorn aconseguint el màxim d'eficiència i qualitat en les seves prestacions.

La planificació estratègica és un procés dinàmic, que involucra la capacitat de determinar nous objectius, associar recursos i accions destinades a apropar-se a ells i examinar els seus resultats i les conseqüències d'aquestes decisions, tenint com a conseqüència l'assoliment de  metes predefinides.

Plans i actuacions

Pla d'Internacionalització de Calella

Calella és una de les economies més importants del Maresme i, sens dubte, una destinació turística de primer nivell, celebrant aquest any el 60è aniversari com a destí turístic. A data d’avui l’economia de Calella ha aconseguit desenvolupar diferents facetes, més enllà de la turística, encara que complementàries a la mateixa, com poden ser els esdeveniments, culturals o esportius, i la pràctica d’aquests esdeveniments, que impliquen ja a molta gent, són sens dubte un aparador per transmetre la imatge de la ciutat i de la destinació a  tot el món.

A partir d’aquesta realitat i amb ànim de projectar el territori en l’àmbit internacional, de cercar la diversificació econòmica, d’evitar l’estacionalitat i de mirar cap al futur d’una forma ordenada, planificada i prèviament estudiada es va sol·licitar el mes d’abril d’enguany, a l’Àrea de presidència de la Diputació de Barcelona el suport i l’assessorament per a la redacció d’un pla d’internacionalització de la ciutat de Calella. Encàrrec que es va fer efectiu al mes de juny amb la contractació de l’empresa ALS ADVANCED LEISURE SERVICES per a l’elaboració del pla esmentat.

El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar el PLA DE PROJECCIÓ EXTERIOR I COOPERACIÓ EUROPEA DE CALELLA, que poden consultar aquí.

Formar part de la cartera de clients del Servei Invest in Catalonia de la Generalitat de Catalunya

Des de l'Ajuntament s'han mantingut contactes amb el servei INVEST IN CATALONIA de la Generalitat de Catalunya, per tal que el municipi de Calella figuri dins la seva cartera de clients com a municipi per a captar noves inversions empresarials econòmicament i tecnològicament sòlides, generadores de riquesa i promotores d'ocupació estable i de qualitat  i  per impulsar el desenvolupament de noves activitats.

 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calella i el Síndic de Greuges

Seguint amb la tasca que es va iniciar fa un parell d'anys, des del  govern que presideixo, de fer de l'ajuntament de Calella una administració basada en els principis de transparència i qualitat democràtica i de fer més propera l'acció municipal al ciutadà. 

Donat que el Síndic de Greuges de Catalunya té com a missió general la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans i amb aquesta finalitat supervisa l'actuació de les administracions públiques i del personal que en depenen, la Junta de Govern en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2014, va aprovà el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calella i el Síndic de Greuges amb la voluntat de facilitar i promoure l'accés dels ciutadans al Síndic i avançar en la millora de la gestió ciutadana.

Accions de govern relacionades

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Fax: 937 660 506
Horari:  
laborables de 10:00 a 14:00 h
Darrera actualització: 05.12.2022 | 14:41