Junta de Govern Local

Composició de la Junta de Govern Local 2023-2027

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb periodicitat setmanal, els dimecres
no festius, a les 13 hores, a les dependències d’aquest ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada
per l’alcalde.

Assisteixen també els regidors/es senyors/es Quim Pla Bayón, Mariceli Santarén Villa, Eva Cuadros Arasa i Manel Vicente Ribas, tindran la condició d’observadors permanents i podran assistir a totes les Juntes de Govern Local, amb veu i sense vot, assistits per la Secretària general Maria Mercedes Oliva Mena i Cerdà.

Darrera actualització: 11.03.2024 | 09:18
Darrera actualització: 11.03.2024 | 09:18