Capçalera web
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
NOTÍCIES
 • Plaques fotovoltaiques
  21/09/2023
  Fins els 16 d’octubre es pot demanar l’ajut de l’Ajuntament per a les plaques fotovoltaiques d'autoconsum que s’hagin instal·lat durant el 2022

  El Govern hi destina una partida de 65.000 euros que servirà per a subvencionar part del cost de la instal·lació realitzada en habitatges de Calella

 • 20 Set 23 Activitats Fira de Calella i l'Alt Maresme

  La Fira de Calella i l’Alt Maresme es converteix en una ‘fira de fires’ amb la presència de 8 indrets de Catalunya

 • 20 Set 23 Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

  La regidora de turisme, Cindy Rando, designada vicepresidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

 • 19 Set 23 Diada Castellera de Festa Major 2023

  Calella celebra la Festa Major de la Minerva 2023

 • 17 Set 23 Cartell de Festa Major 2023

  Festa Major de la Minerva 2023

 • 13 Set 23 Presentació del nou canal de WhatsApp municipal

  L’Ajuntament posa en marxa un canal de WhatsApp per aconseguir una comunicació més fluida i directa amb la ciutadania

 • 05 Set 23 Acte d'inauguració de les JIF23

  Calella acull els grups d’Eslovàquia, Turquía i Argentina que participen a la 51a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques

Més notícies
AGENDA
TAULER D'ANUNCIS

Subvencions en règim de concurrència competitiva per instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en habitatges de Calella

Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum en habitatges de Calella. El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 15 de setembre de 2023 i finalitzarà el dia 16 d'octubre de 2023.

Projecte de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 de la zona esportiva Tomàs Claramunt

La Junta de Govern en sessió del dia 2 d'agost de 2023 aprova inicialment el Projecte de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 de la zona esportiva Tomàs Claramunt redactat per l’arquitecte municipal per un import de 92.680,20 €, IVA inclòs. D’acord amb el que estableix l’art. 235.2 c) del DL 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 37.2 del Decret 179/95 de 13 de juny pel qual s’aprova el ROAS, sotmetre el projecte a informació pública mitjançant publicació al BOP i al DOGC, pel termini de 30 dies, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Convocatòria 2023 del Programa de subvencions per al desenvolupament empresarial de Calella

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció serà des del dia 14 d'abril al 30 de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

Preus públics de la Fira de Calella i l'Alt Maresme

Acords aprovats en la Junta de Govern Local del dia 1 de febrer de 2023
Més anuncis
Facebook