Capçalera web
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
AGENDA
TAULER D'ANUNCIS

Anunci incoació exp. baixes d'ofici del padró municipal d'habitants

Les al.legacions es poden presentar a l'Ajuntament de Calella en el termini de 15 dies hàbils

Anunci incoació exp. baixes d'ofici del padró municipal d'habitants

Les al.legacions es poden presentar a l'Ajuntament de Calella en el termini de 15 dies hàbils

Anunci incoació exp. baixes d'ofici del padró municipal d'habitants

Les al.legacions es poden presentar a l'Ajuntament de Calella en el termini de 15 dies hàbils

Pròrroga de qualificació de zona turística a efectes d'horaris comercials per al municipi de Calella

El Ple del dia 25 de febrer de 2021 acorda sol·licitar a la direcció general de Comerç que Calella mantingui la qualificació de municipi turístic
Més anuncis
Facebook