Capçalera web
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
NOTÍCIES
 • Aparcament mercat 2
  04/12/2023
  L’Ajuntament revisarà l’any 2024 els estacionaments regulats de Calella mantenint la gratuïtat de la zona verda i les bonificacions de la zona blava als residents de la ciutat

  Les persones empadronades a la ciutat continuaran gaudint de la gratuïtat de la zona verda i de preus reduïts a la zona blava, amb les mateixes tarifes que els anys anteriors. El Consell d'Administració de GESTVIA ha aprovat unes propostes de revisió dels estacionaments regulats de Calella i les seves tarifes, i de les tarifes del Carrilet de Calella. Aquestes propostes hauran de ser aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Calella, per la seva aplicació l'any vinent

 • 04 Des 23 Aparcament mercat 2

  L’Ajuntament manté la gratuïtat de la zona verda i les bonificacions de la zona blava als residents a Calella

 • 02 Des 23 Detenció 3 individus multireincidents

  La Policia deté a 3 individus per provocar, presumptament, l'incendi del carrer Sant Jaume 95 i per atacar a agents de l'autoritat amb bats de beisbol i objectes punxants

 • 01 Des 23 Avís per tall

  Atenció a les restriccions de mobilitat per l'encesa de llums i el Correllums d'aquest divendres 1 de desembre

 • 30 Nov 23 L’alcalde Marc Buch demana més presència de Mossos d’Esquadra a Calella davant d’un increment dels fets delictius

  L’alcalde Marc Buch demana més presència de Mossos d’Esquadra a Calella davant d’un increment dels fets delictius provocat, principalment, per les accions d’11 individus

 • 28 Nov 23 Encesa de llums

  Calella celebra divendres l’arribada del Nadal amb l’encesa de llums i la cercavila del correllums

 • 27 Nov 23 Riera Capaspre

  L’Ajuntament aposta per un nou arbrat d’arços i acàcies a la Riera Capaspre per guanyar un espai d’ombra acollidor a Calella

Més notícies
AGENDA
TAULER D'ANUNCIS

Festa de l'Esport Calella 2024

La Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2023 aprova la convocatòria i les bases de la Festa de l'Esport Calella 2024. Aquest guardó té com a objectiu reconèixer la trajectòria exemplar i l'aportació de persones i entitats de Calella que hagin tingut un ressò especial en la seva trajectòria o una repercussió notable durant l'any 2023 en l'àmbit esportiu.

Baixes per caducitat inscripció padronal "ENCSARP" exp. 8/2023

Baixes per caducitat inscripció padronal "ENCSARP" exp. 8/2023 període 22/12/2005-31/08/2023

Projecte de millora, naturalització i integració paisatgística de la bassa del Parc Dalmau de Calella

La Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de novembre de 2023 aprova inicialment el PROJECTE DE MILLORA, NATURALITZACIÓ I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA BASSA DEL PARC DALMAU DE CALELLA, redactat per l’empresa Casa dels Ocells, SL, per un import de 79.797,07€, IVA inclòs. D’acord amb el que estableix l’art. 235.2 c) del DL 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 37.2 del Decret 179/95 de 13 de juny pel qual s’aprova el ROAS, sotmetre el projecte a informació pública mitjançant publicació al BOP i al DOGC, pel termini de 30 dies, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Jurat Popular 2023-2024

La llista definitiva dels membres del Jurat Popular per als propers anys 2023-2024 s'exposa al públic durant el termini de vigència de l'esmentada llista.
Més anuncis
Facebook