Capçalera web
AGENDA

Exposició anual commemorativa de l'Any Maria Cardona

Del 1 d'abril de 2022 al 13 de gener de 2023

Exposició dels records de la Maria Cardona, les seves creacions poètiques i la seva vida a Calella. 

 

 

Exposició "L'art de la ciència. Jordi Sabater Pi"

Del 20 de maig al 4 de setembre de 2022

No et perdis l'exposició "L'art de la ciència. Jordi Sabater Pi", en la qual descobriràs la vessant més artística del conegut científic

Exposició Caput Aut Navis. A cara o creu

Del 4 de juny al 18 de setembre de 2022

No et perdis l'exposició temporal "Caput Aut Navis. A cara o creu", la qual tindrà lloc al Museu Municipal de Calella del 4 de juny al 18 de setembre!

Concert benèfic de música ucraïnesa

Dissabte, 2 de juliol de 2022 a les 18.30 h

Vine al concert benèfic de música ucraïnesa a càrrec de cantants i músics ucraïnesos acollits al Maresme.

Activitat LVDI ROMANORUM: jugar a la manera grecoromana

Divendres, 8 de juliol de 2022 de 18.00 h a 21.00 h

No us perdeu l'activitat lúdica que us permetrà endinsar-vos en l'antiguetat grecollatina, descobrint les petjades en altres que han anat transformant-se en el temps

Concert orquestra de vent, cor i swing band

Divendres, 15 de juliol de 2022 de 18.00 h a 19.00 h

No us perdeu el concert a càrrec del grup Ryde School with Upper Chine Music Department el proper 15 de juliol!

Més actes
TAULER D'ANUNCIS

Projecte d'asfaltats 2022 - 2a fase

30 de juny de 2022 La Junta de Govern en sessió del dia 15 de juny de 2022 aprova inicialment el PROJECTE D’ASFALTATS 2022 2a fase (trams dels carrers Lloret, Indústria, Doctor Vivas, Valeri Saleta, Bruguera, Turisme, Pi, Maria Cardona, Tramuntana i Anselm Clavé) redactat per l’arquitecte municipal per un import de 249.136,20€, IVA inclòs. D’acord amb el que estableix l’art. 235.2 c) del DL 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 37.2 del Decret 179/95 de 13 de juny pel qual s’aprova el ROAS, sotmetre el projecte a informació pública mitjançant publicació al BOP i al DOGC, pel termini de 30 dies, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Mostra Literària de Calella 2022

28 de juny de 2022 Concurs literari municipal de prosa i poesia. Els treballs s'han de presentar segons s'indica al punt 4 de les Bases de la Mostra Literària de Calella 2022, al Registre general de l'Ajuntament de Calella. Per presentar les sol·licituds cal demanar CITA PRÈVIA al web www.calella.cat o al telèfon 93.766.30.30 (preferentment de 14.00 a 20.00 hores).

Anunci de cobrament sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques 2022

21 de juny de 2022 Anunci de cobrament sobre l'Impost sobre Activitats Econòmiques 2022. A partir de l'1 de setembre es començaran a remetre els rebuts corresponents als contribuents afectats

Pròrroga de qualificació de zona turística a efectes d'horaris comercials per al municipi de Calella

20 de juny de 2022 El Ple del dia 25 de febrer de 2021 acorda sol·licitar a la direcció general de Comerç que Calella mantingui la qualificació de municipi turístic
Més anuncis
Facebook