Capçalera web
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
NOTÍCIES
 • Encesa de llums
  28/11/2023
  Calella celebra divendres l’arribada del Nadal amb l’encesa de llums i la cercavila del correllums

  Aquest 1 de desembre, la ciutat s’omplirà de llums, màgia i color per donar la benvinguda al Nadal, amb la participació de l’Estela, la fada de la llum

 • 27 Nov 23 Riera Capaspre

  L’Ajuntament aposta per un nou arbrat d’arços i acàcies a la Riera Capaspre per guanyar un espai d’ombra acollidor a Calella

 • 21 Nov 23 L'ajuntament inspecciona un local ocupat al Parkinsol per salubritat

  L’Ajuntament inspecciona un local ocupat del Parkinsol per un tema de salut pública

 • 18 Nov 23 Nadal³ [al cub]

  L’Ajuntament presenta el Nadal³ [al cub] que tindrà tres eixos: la solidaritat, la cultura i el comerç, juntament amb la nova aposta del Campament Reial

 • 16 Nov 23 Alcaldes i alcaldesses de l'Alt Maresme reclamen al conseller d'Interior més efectius de Mossos d'Esquadra

  L'alcalde, Marc Buch, i vuit alcaldes i alcaldesses de l'Alt Maresme reclamen al conseller d'Interior més efectius de Mossos d'Esquadra

 • 13 Nov 23 Voluntaris a la cavalcada de reis

  L’Ajuntament busca persones voluntàries pel nou Campament Reial i per la Cavalcada de Reis de Calella

 • 10 Nov 23 Premi ciutat de Calella

  El Premi Ciutat de Calella celebrarà la seva onzena edició el 15 de desembre a l'auditori de Can Saleta

Més notícies
AGENDA
TAULER D'ANUNCIS

Baixes per caducitat inscripció padronal "ENCSARP" exp. 8/2023

Baixes per caducitat inscripció padronal "ENCSARP" exp. 8/2023 període 22/12/2005-31/08/2023

Projecte de millora, naturalització i integració paisatgística de la bassa del Parc Dalmau de Calella

La Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de novembre de 2023 aprova inicialment el PROJECTE DE MILLORA, NATURALITZACIÓ I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE LA BASSA DEL PARC DALMAU DE CALELLA, redactat per l’empresa Casa dels Ocells, SL, per un import de 79.797,07€, IVA inclòs. D’acord amb el que estableix l’art. 235.2 c) del DL 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya i l’art. 37.2 del Decret 179/95 de 13 de juny pel qual s’aprova el ROAS, sotmetre el projecte a informació pública mitjançant publicació al BOP i al DOGC, pel termini de 30 dies, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Anunci incoació exp. baixes d'ofici del padró municipal d'habitants

Les al.legacions es poden presentar a l'Ajuntament de Calella en el termini de 15 dies hàbils

Anunci incoació exp. baixes d'ofici del padró municipal d'habitants

Les al.legacions es poden presentar a l'Ajuntament de Calella en el termini de 15 dies hàbils
Més anuncis
Facebook