Codi de Transparència i Bon Govern

El Ple d’aquesta corporació, en sessió celebrada el dia 2 d’octubre del 2014, aprovà el Codi de Transparència i Bon Govern amb l’objecte d’establir els principis, criteris i instruments que permetin incrementar el nivell d’integritat d’aquesta corporació, de transparència en la seva gestió pública, i la millora de les relacions i la confiança entre la ciutadania i l’Ajuntament de Calella.

Darrera actualització: 23.02.2022 | 12:37
Darrera actualització: 23.02.2022 | 12:37