3x3 Summer

22 de Juny, a les 9:30 h, al Pavelló Municipal del Parc Dalmau.

Tanca Formulari

Formulari d'inscripció 3x3 Summer

Escriu el número de telèfon d'una de les persones de l’equip que sigui major de 14 anys. Si cap de les persones té més de 14 anys, haurà de ser un dels pares, mares o tutors legals d'una persona de l'equip.
Els equips han de ser de 3 a 4 persones.
Cada membre ha de marcar la casella ACCEPTANT la gestió i cessió al Club de Bàsquet Calella de les seves dades recollides (nom i cognoms) amb la finalitat de gestionar les inscripcions per l'activitat i si autoritza l'aparició de fotografies i gravacions corresponents a les activitats realitzades que es publiquin a xarxes socials o publicacions promocionals de l’Àrea de Joventut.
*
AUTORITZO la cessió de dades per part de l'Ajuntament de Calella al Club Bàsquet Calella i AUTORITZO Autoritzo que la imatge del/de la menor pugui aparèixer, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les activitats realitzades que es publiquin a xarxes socials o publicacions promocionals de l’Àrea de Joventut.

*
AUTORITZO la cessió de dades per part de l'Ajuntament de Calella al Club Bàsquet Calella.

*
AUTORITZO la cessió de dades per part de l'Ajuntament de Calella al Club Bàsquet Calella.

*
AUTORITZO la cessió de dades per part de l'Ajuntament de Calella al Club Bàsquet Calella. (els grups de 3 heu de marcar aquesta casella igualment, gràcies).

Protecció de dades

Per tal de realitzar la petició, necessitem el vostre consentiment exprés i, per tant, caldrà que marqueu la casella “SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT”.

Abans de prestar el vostre consentiment cal que llegiu la informació de protecció de dades següent:

Responsable: 

Ajuntament de Calella
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 9, 08370 Calella
Telèfon: 937 663 030
Correu electrònic: calella@calella.cat

Finalitat:

Gestió de les dades personals (nom i cognoms) i cessió de les mateixes al Club Bàsquet Calella per tal de realitzar les incripcions a l'activitat. Autorització perque la imatge del/de la menor pugui aparèixer, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les activitats realitzades amb la finalitat de fer pulbicacions les xarxes socials o publicacions promocionals de l’Àrea de Joventut.

Legitimació:

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris:

Les dades es cediran al Club Bàsquet Calella per gestionar les inscripcions de l'activitat.

Exercici de drets:

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament de les vostres dades a través de la seu electrònica.

Més Informació:

Podeu trobar més informació a l'apartat de protecció de dades


Darrera actualització: 14.05.2024 | 17:33
Darrera actualització: 14.05.2024 | 17:33