ALTRES PROCESSOS - En curs

 • PROCÉS DE SELECCIÓ D'UN TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ INTERÍ PER PROGRAMES (EXP. 2024/778)

  Bases per a la cobertura d'un lloc de treball de Tècnic/a d'educació com a funcionari/ària interí per programes (grup A2) a mitja jornada, per al desenvolupament, dinamització i coordinació del Pla Educatiu d'entorn de l'àrea d'Educació, mitjançant el sistema de concurs-oposició en torn lliure i la creació d'una borsa per a possibles suplències de caràcter temporal que tindrà una vigència de dos anys.

  El termini de presentació de candidatures es de 15 hàbils des de la publicació al BOPB del 24 d'abril al 15 de maig de 2024 (ambdós inclosos)

   

 • PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR LLOCS DE TREBALL PER A LA REALITZACIÓ DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ EN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2024-2027 (CONVOCATÒRIA 2024) EXP. 2024/1124

  Procés de selecció de 5 persones treballadores, en el marc dels Plans Locals d’Ocupació, d’acord amb la subvenció atorgada l’any 2024 per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Calella d’acord amb el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2024-2027, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de Serveis 2024 i el seu règim regulador, sota la Modalitat de suport als Plans Locals d’Ocupació

  El procediment per a la selecció de treballadors/ores està adreçat a persones que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). En el moment de la contractació i/o nomenament hauran de presentar a més, document acreditatiu (DARDO) de la inscripció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO).

  El termini de presentació de candidatures es de 15 dies hàbils, del 9 al 29 d'abril de 2024.

Darrera actualització: 12.04.2022 | 11:22
Darrera actualització: 12.04.2022 | 11:22