Pla de mesures antifrau

El Ple municipal, en sessió ordinària, va aprovar en data 27 de juliol de 2023 el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Calella, el qual entra en vigor el dia 20 de setembre de 2023, i es conforma dels documents que es troben en aquest apartat del web.

Bústia ètica

La bústia ètica és un mecanisme per comunicar accions o omissions que pugin constituir infraccions del Dret de la Unió Euorpea o que puguin ser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu de la normativa espanyola. Les comunicacions poden ser anònimes. Aquest canal es pot utilizar amb indiferència de la possibilitat d'utilitzar les altres vies de comunicació facilitades per l'Ajuntament de Calella. El canal s'emmarca dins les mesures establertes en el Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Calella.

Accés a la bústia ètica
Darrera actualització: 03.11.2023 | 10:48
Darrera actualització: 03.11.2023 | 10:48