BORSA DE TREBALL - En curs

 • Procés de selecció per a creació d'una borsa de treball d'educadors/res socials

   

  L’objecte d'aquestes bases és regular el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball amb caràcter temporal, per a cobrir necessitats d’empleats de la categoria d’educador social, grup A, subgrup A2, en règim laboral i/o funcionarial, amb destinació al Departament de Serveis Socials de l’Àrea de Política  Social de l’Ajuntament de Calella, amb les retribucions, jornada de treball i funcions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calella i que tindrà una vigència de dos anys

  El termini per presentació de les sol·licituds és de VINT (20) dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

  Termini de presentació del 1/02/2024 al 20/02/2024

 • Procés de selecció per a creació d'una borsa de treball de Mestre/a d'Escola Bressol (Exp. 2024/291)

   

  L’objecte d'aquestes bases és regular el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball amb caràcter temporal, per a cobrir necessitats d’empleats de la categoria de mestre d’escola bressol, grup A, subgrup A2, en règim laboral i/o funcionarial, amb destinació al Departament d’ Educació de l’Ajuntament de Calella, amb les retribucions, jornada de treball i funcions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calella i que tindrà una vigència de dos anys.

  El termini per presentació de les sol·licituds és de VINT (20) dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

  Termini de presentació del 13/02/2024 al 03/03/2024

 • Procés de selecció per a creació d'una borsa de treball d'Educadors/res d'Escola Bressol (Exp. 2024/295)

   

  L’objecte d'aquestes bases és regular el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball amb caràcter temporal, per a cobrir necessitats d’empleats de la categoria d’educador/res d’escola bressol, grup C, subgrup C1, en règim laboral i/o funcionarial, amb destinació al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calella, amb les retribucions, jornada de treball i funcions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calella i que tindrà una vigència de dos anys.

  El termini per presentació de les sol·licituds és de VINT (20) dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

  Termini de presentació del 14/02/2024 al 04/03/2024

 • Procés per a la creació d'un borsa de treball d'oficials 1 manteniment i consergeria - Escoles publiques

  Procés per a la creació d’una borsa de treball d’oficial segona, categoria d’oficial primera de manteniment i consergeria - escoles públiques, adscrita a l’Àrea d’Educació,  inclosa a la plantilla de personal laboral, grup AP, nivell de destinació N-7, mitjançant el sistema de concurs de mèrits lliure.

   

Darrera actualització: 12.04.2022 | 11:21
Darrera actualització: 12.04.2022 | 11:21