CIDO - Cercador d'Informació i Documentació Oficials

El Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) difusió de la informació pública local permet apropar informació actualitzada sobre els ajuts, les ofertes d'ocupació pública, la contractació pública i la normativa local a les persones i a les empreses de Calella. Aquest recurs facilita la publicitat de les normes i procediments de les institucions públiques perquè siguin accessibles a la ciutadania de forma senzilla.

Tot seguit, us facilitem unes cerques personalitzades  adreçades a la ciutadania de Calella:

CIUTADANIA

EMPRESA

COVID

CREAR ALERTES

 

Ciutadania

Ajuts adreçats a la ciutadania de Calella

Ofertes d’ocupació pública a prop de Calella (radi de 20 km)

Normativa local d’afectació al municipi en matèria de serveis socials

Mesures adoptades pels ens locals que impacten a Calella per fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19

Ajuts per a fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19

Ubicació

Empreses

Ajuts adreçats a les empreses de Calella

Oportunitats de negoci amb el sector públic per tipologia d’activitat econòmica

Convenis col·lectius d’empreses i sectorials

Normativa que regula l’activitat empresarial a Calella

Ajuts per a fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19

Mesures adoptades pels ens locals que impacten a Calella per fer front a la crisi
ocasionada per la COVID-19

Ubicació

Serveis d’alertes personalitzades

Dades obertes

L’any 2021 es va desenvolupar l’API de dades obertes del CIDO i es va incorporar al portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta API l’Ajuntament pot transformar i crear nous serveis a partir de les dades del Cercador.

A la documentació tècnica del portal hi trobareu tota mena de detalls i exemples sobre com fer servir l’API per cercar, filtrar, posar en context o ordenar les dades, i crear noves visualitzacions, aplicacions o webs.

Podeu demanar assistència tècnica a través de la bústia cido@diba.cat, en el cas que detecteu algun servei a oferir a partir de les nostres dades i no sapigueu com dur-lo a terme.

Darrera actualització: 14.06.2022 | 12:43
Darrera actualització: 14.06.2022 | 12:43