Marc Buch Rigola - Alcaldia

Dades personals

Data de naixement: 19/05/1986.

Partit polític: Junts Calella

Contacte

marcbuch@calella.cat

Formació acadèmica 

 • Enginyer tècnic Agrícola especialista en Hortofructicultura i Jardineria per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Postgrau en Gestió d'Espais Verds a la School of Professional & Executive Development.

Experiència professional 

 • He treballat en diverses empreses relacionades amb el camp de la jardineria i el viverisme. 
 • L'any 2012 vaig crear una empresa dedicada als serveis de jardineria. Actualment realitzo diverses tasques professionals en l'empresa pròpia.
 • Formo part de la Colla de Geganters i Grallers de Calella, Amics del Patrimoni de Calella, Associació Gent del Barri de Pequín i Cooperativa l’Amistat.

Trajectòria política

 • 2015: Regidor de les àrees de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals i Participació.

 • 2019: Regidor de les àrees de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals, Participació i Esports.

 • 2019: Regidor de les àrees de Territori, Innovació i Esports.

 • 2022: Alcalde accidental amb les àrees de Territori, Digitalització i Smart City, Planificació de Ciutat, Esports, Internacionalització, Cultura, Turisme, Promoció Econòmica, Comerç i Consum, Transparència i Comunicació.

 • 2022: Alcalde accidental amb les àrees de Territori, Planificació de Ciutat, Turisme i Comunicació.

 • 2023: Alcalde de l'Ajuntament de Calella.

Associacionisme

Formo part de la Colla de Geganters i Grallers de Calella i dels Amics del Patrimoni Històric de Calella.

Altres càrrecs  

 • Representant de l'Ajuntament al Consorci de promoció turística "Costa del Maresme".
 • Representant de l'Ajuntament al Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme.
 • Representant de l'Ajuntament al Consorci de salut i social de Catalunya.
 • Representant de l'Ajuntament a l'AMTU.
 • Representant de l'Ajuntament a la Xarxa local de consum.
 • Representant de l'Ajuntament al Consorci Denominació d'orígen Alella.
 • Representant de l'Ajuntament a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
 • Conseller de Gestaigua.

Retribucions i/o indemnitzacions 

En concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats (inclosa la Junta de Govern Local), rep com a indemnització de 52.272,08 € bruts anuals amb el 90% de dedicació.

No rep cap altra retribució ni indemnització pels altres càrrecs

Darrera actualització: 15.03.2024 | 12:11