Àrea de Territori

Presentació

Aquesta àrea té cura del planejament i de la gestió urbanística del municipi. 

Duu a terme la intervenció administrativa en les diferents llicències urbanístiques i d'activitats dels particulars. Al mateix temps, vetlla pel compliment i l'adequació de la normativa urbanística així com per la preservació del patrimoni arquitectònic local. Alhora atorga les autoritzacions per ocupar la via pública, vinculades a les llicències d'obres i/o activitats.

En l'àmbit de la responsabilitat patrimonial tramita, impulsa i resol els expedients administratius que generin aquestes reclamacions.

Es tramiten també els contenciosos-administratius que s'interposen contra l'exercici de les competències assignades a aquesta àrea.

Plaça de l’Ajuntament 9, 3a. Planta - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Fax: 937 660 576
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per consultes amb els tècnics municipals: de 12:00 a 14:00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb l'àrea: de 8:00 a 15:00 h, dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 16.08.2021 | 14:55