Defensora de la Ciutadania de Calella

La Defensora de la Ciutadania de Calella té com a missió vetllar pels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans, actuant amb independència, objectivitat i justícia. La seva actuació comporta examinar i resoldre les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. També pot actuar com a figura mediadora, sempre que les parts ho consentin, o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.

El 2014, l’Ajuntament de Calella i el Síndic de Greuges van signar un conveni de col·laboració per tal de facilitar i promoure l’accés dels ciutadans al Síndic i avançar en la millora de la gestió ciutadana. Seguint amb aquesta línia d’actuació, al 2016 es va voler donar una pas més enllà amb la creació a Calella de la figura de la Defensora de la Ciutadania o Síndic Municipal i establir una relació més estreta i propera entre l’administració local i el ciutadà.

Així, finals del 2017, l’Ajuntament de Calella va obrir el termini per presentar candidatures, on s’hi van presentar 5 i aquest mes de febrer, el Consell Municipal de Convivència i Participació va fer una votació per conèixer l’opinió dels diferents membres del Consell vers les candidatures. El 16 d’abril, l’Alcaldessa va proposar Sílvia López per a ser la Defensora de la Ciutadania de Calella, la qual es va sotmetre a votació del Ple i va ser aprovada per unanimitat.

El 5 de juliol de 2022, Natàlia Costa va prendre possessió com a Defensora de la Ciutadania de Calella pels propers cinc anys. 

Com puc demanar hora?

Per demanar hora amb la Defensora de la Ciutadania de Calella cal que entreu una instància a l'OAC de l'Ajuntament de Calella indicant el tema a tractar o escrivint directament a la responsable a l'adreça sindica@calella.cat.

Quin horari té?

L'horari d'atenció al ciutadà serà els matins de dimecres, amb possibilitat excepcional de ser altres dies sempre i quan s'hagi demanat hora prèviament.

Darrera actualització: 27.02.2023 | 13:29
Darrera actualització: 27.02.2023 | 13:29