Alcaldia

L’alcalde o alcaldessa és qui presideix la corporació municipal i n’exerceix la representació. S’encarrega, entre altres funcions, de la direcció del Govern i l’Administració municipal, i de convocar i presidir les sessions del Plenari del Consell Municipal i de la Comissió de Govern. Alhora, és responsable del nomenament dels tinents i les tinentes d’alcaldia i els regidors i les regidores de l’equip de govern, així com de l’organització de l’Administració municipal executiva.

Pots trobar més informació de les competències i responsabilitats d'alcaldia aquí.

Darrera actualització: 07.03.2024 | 13:31
Darrera actualització: 07.03.2024 | 13:31