Instal·lació de rètols publicitaris

Sol·licitud de llicència per a la instal·lació de rètols publicitaris en establiments amb activitats econòmiques.

Cal disposar d’un establiment amb llicència municipal d'activitat

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. 

Els preus a liquidar són els següents:
 1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:     3.4 % sobre el pressupost de l'obra. 
 2. Taxa per a col·locació de rètol:                                 12 € per metre
 3. Fiança de desmuntatge:                                          200 € /m²
 
El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.
 
TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

Quan es dóna resposta:

Termini per resoldre: 1 mes des de l’entrada de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l’activitat comunicada degudament a l'ajuntament, sempre que es compleixin els requisits exigits al:
Capítol 4. Publicitat i identificació de l'Ordenança municipal de paisatge urbà de Calella.

Un cop sol·licitada la llicència de l’activitat econòmica o de les obres d’adequació del local per a l’activitat econòmica.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  - Sol·licitud
  - Croquis d’emplaçament del rètol a la façana
  - Pressupost o factura del rètol
  - Fotografía de la façana
  - Justificant de pagament (vegeu els conceptes a l'apartat

 • Instància rètol

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 11:15

Enllaços