Arxiu Històric Municipal de Calella

L’Arxiu Històric Municipal de Calella (AHMC) és el servei públic especialitzat en la gestió, conservació i preservació dels documents produïts i rebuts per l’Ajuntament de Calella en l’exercici de les seves competències, funcions i activitats. Així mateix, l’AHMC exerceix una funció important respecte a la ciutat, atès que organitza, conserva i difon els fons i col·leccions que han ingressat gràcies a múltiples donacions de particulars.

Serveis

1. Consulta de documentació: L’accés dels ciutadans als documents és gratuït i lliure, sempre que no estiguin sotmesos a cap
restricció legal.


2. Assessorament històric sobre els fons i col·leccions: L’AHMC informa i orienta als usuaris sobre els fons documentals i col·leccions conservats, facilitant els instruments de descripció que estiguin disponibles: guies, inventaris i catàlegs. Per a la consulta informàtica de la documentació es disposa d’un ordinador de sobretaula per accés al públic. No existeix servei de préstec de documents.


3. Reproducció de documents: L’AHMC ofereix la possibilitat d'obtenir reproduccions amb diferents formats, sempre que no estiguin sotmesos a cap restricció legal ni perjudiqui la seva integritat i conservació. Actualment, l’AHMC no disposa d’una relació de taxes per utilitzar el servei de reprografia.


4. Consulta de la biblioteca auxiliar i hemeroteca local: L’AHMC compta amb una important hemeroteca de publicacions periòdiques i una biblioteca auxiliar de temàtica històrica.


5. Assessorament a les unitats administratives de l’Ajuntament en l´organització i tractament de la documentació municipal: L’AHMC assessora a les unitats administratives de l’Ajuntament de Calella en la definició, implantació i manteniment del sistema únic de gestió documental per tal de garantir l’autenticitat, integritat i conservació dels documents així com la seva accessibilitat al llarg del temps.

 

6. Organització de visites guiades per a grups a les instal•lacions de l'Arxiu i mostra d'alguns dels documents més significatius dels fons que conserva.

 

7. Digitalització del fons de Ràdio Calella Televisió, amb l’objectiu de vetllar per la seva preservació i difusió.

 

Eines de gestió documental utilitzades, d'acord amb la normativa arxivística vigent

1. Quadre d’organització de fons i col·leccions: relaciona els fons així com les col·leccions que existeixen a l’Arxiu, la cronologia i volum de documentació de cada un.


2. Quadre de classificació documental: reflecteix l’organització d’un fons, i aporta les dades essencials de la seva estructura, permetent vincular els documents amb el seu context de creació. El quadre de classificació de l’Ajuntament de Calella, està basat en el Model de Quadre de Classificació per Ajuntaments i Consell Comarcals publicat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Model-QdCM


3. Instruments de descripció: permeten la identificació i la localització de la documentació seguint la normativa arxivística. Les descripcions arxivístiques de l’AHMC estan basades en la descripció dels fons amb diferents nivells: nivell de Fons, Grup de Sèries, Sèrie Documental, Unitat Documental Composta o Simple i eventualment el nivell d’Unitat Instal·lació. Els instruments de descripció utilitzats són els següents:

Guia de fons: orienta a l'usuari en el coneixement general d’un fons, un subfons o una col·lecció. La descripció només afecta els nivells superiors (fons, subfons) i conté informació sobre el productor i el context de creació de la documentació.


Inventari: descriu el conjunt de documents que formen part d'un fons documental, des del nivell de fons fins el nivell de sèrie, ambdós inclosos. La descripció s'organitza a l'entorn de les sèries i ha de precisar el context jeràrquic en què s'estructura el fons.

Catàleg: té per objectiu descriure el darrer nivell d'un fons documental, el de la unitat composta o simple, elaborat a partir de la informació dels elements de descripció obligatoris dels nivells superiors.


4. Calendari conservació i eliminació: permet difondre les regles de conservació dels documents, així com establir els terminis de retenció dels documents en les successives fases del cicle vital i la seva disposició final. També pot incloure el règim d’accés als documents i els criteris de mostreig. Es pot consultar a: http://taad.cultura.gencat.cat/


5. Registre d’eliminacions: informa de tota la documentació que l'Ajuntament de Calella ha eliminat seguint les directrius de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya. Es pot consultar a: Registre d'eliminacions de documents (seu-e.cat)

 

Contacte amb l'arxiu

Les consultes a l’AHMC poden ser presencials o telemàtiques. Per utilitzar els serveis de l’Arxiu i poder atendre les peticions dels usuaris, és necessari concertar cita prèvia per correu electrònic o telèfon. 

c/Francesc Bartrina, 35 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 ext. 603 i 600
Telèfon: 937 663 030 ext. 605
Fax: 937 660 576
Adreça electrònica: arxiumunicipal@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 08.00 a 14.00 h. Cal concertar hora de consulta prèviament per telèfon o per email.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 14.04.2023 | 11:45