Associació Amics de Calella (AdC)

Responsable: Jordi Amat i Teixidó (president) i una junta formada per 5 persones que es renoven cada 4 anys.

ENTITAT VIVA AL SERVEI DE LA CIUTADANIA. PROPERES ACTIVITATS: 9 DE NOVEMBRE 2012. A LES 19 H. AJUNTAMENT VELL. XERRADA COL·LOQUI SOBRE LA CULTURA A CALELLA. PARTICIPEN ENTITATS I LA REGIDORIA DE CIUTADANIA. MODERA L'AdC.

Presentació

Fundada el maig de 2005.

Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat amb el número 31.329

NIF: G-64047707
Nombre de socis: 34.
EL NOSTRE PENSAMENT: SEMPRE AL SERVEI DE TOTS ELS CIUTADANS DE CALELLA
EL NOSTRE OBJECTIU: LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE TOTS ELS CIUTADANS.

Serveis

Les nostres propostes

 1. Ens basem en el voluntariat, la gratuïtat i l'esperit de servei a la ciutadania.
 2. Entitat independent no vinculada ni directa ni indirectament a cap grup polític.
 3. Fòrum cívic de debat.
 4. Presentem propostes a les Institucions.
 5. Mantenim entrevistes i contactes amb els veïns, grups polítics i Ajuntament, sense fer distincions. Nosaltres volem ser amics de tothom per això ens agrada parlar dels temes que preocupen a la ciutadania.
 6. Treballem per crear un clima de confiança i entesa tot allunyant la crispació. Som positius i ens agrada la suma d'esforços.
 7. Volem que Calella avanci.

Activitats públiques

 1. Plataforma per a la creació del Grup d'Història de Calella (GHC).
 2. Participem a l'ofrena floral de la Diada de l'11 de setembre.
 3. Xerrades-col.loqui amb moviments veïnals, grups polítics i socials.
 4. Lliurament del Premi Cívic anual  "Jeroni Martorell" a la Restauració Arquitectònica.

Memòria d'activitats de l'Associació Amics de Calella (AdC)

El dimarts 7 de juny de 2005 es fundà aquesta Entitat  Cívica, Veïnal i Cultural, que té com a fita ser un vehicle de comunicació entre els ciutadans i l'administració per millorar Calella, aportant un tarannà dialogant i constructiu. Els components d'Amics de Calella, volem mantenir una estricta independència, per això no entrarem en cap cas en estratègies polítiques ni volem ser influïts per elles, només d'aquesta manera podrem mantenir la nostra credibilitat. El nostre objectiu és servir, amb esperit de voluntariat i gratuïtat, els interessos de tots els ciutadans de Calella. Farem propostes i mantindrem entrevistes per tal d'ajudar a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. S'elegí Jordi Amat i Teixidó com a president de la nova Entitat, formant-se una junta integrada per 4 persones.

L'Associació “Amics de Calella” (AdC) neix amb persones d'experiència i molt vinculades al teixit associatiu de la nostra Ciutat i amb la voluntat de fer propostes a l'administració municipal, fer el seguiment de tots aquells temes que preocupin a la ciutadania i servir de pont i d'enllaç per tal de negociar-les amb l'Ajuntament. Volem demanar la confecció d'unes ordenances municipals que orientin i reglamentin els drets i els deures en relació a la convivència ciutadana, a nivell veïnal es disposa ara a sumar esforços amb altres entitats veïnals de Calella i Comarca i afavorir una autèntica participació ciutadana, en el camp cultural vol crear un Cercle d'Història de Calella, motor de l'organització de conferències i xerrades culturals.

El 8 de juliol, vam mantenir una entrevista amb l'alcalde on l'hi exposarem 4 punts (obres, aigua, sorolls i participació ciutadana); el 21 de juliol, vam trobar-nos amb el grup municipal de CiU, per presentar-los els principals temes que havíem proposat a l'Ajuntament.

Relació de propostes fetes a l'Ajuntament de Calella

(JUNY 2005-SETEMBRE 2008):

Instàncies amb propostes

 1. Alcaldia i regidoria de Governació: Posar telèfons d'emergències a alguns punts de la població.
 2. Alcaldia i regidoria de l'Hospital: Instal·lació d'una marquesina a l'entrada del CAP-Calella..
 3. Alcaldia i Turisme: Preocupació pels actes incívics causats per turistes anglesos.
 4. Alcaldia. Creació del Consell de Participació Ciutadana.
 5. Alcaldia. Instal·lació d'una bústia de suggeriments a l'Ajuntament.
 6. Alcaldia. Portar una exposició cultural que coincideixi amb la Diada.
 7. Alcaldia: Calendari de Calella.
 8. Alcaldia: Clara indicació del nom de Calella a les dues rotondes que s'estan construint.
 9. Alcaldia: Comiat (Josep Basart).
 10. Alcaldia: Consell de Convivència i Participació.
 11. Alcaldia: Creació d'una Oficina Municipal d'Informació (OMI).
 12. Alcaldia: Dificultat dels accessos a les andanes de l'estació de RENFE.
 13. Alcaldia: Drenatge i pèrdua d'aigua dolça a unes obres de Calella.
 14. Alcaldia: Negociar el control de la gestió de l'Orfeó Calellenc.
 15. Alcaldia: Pati de l'Os (Cascada de la pedrera).
 16. Alcaldia: Placa al Cementiri amb el nom de tots els morts durant la guerra civil (homenatge a tothom).
 17. Alcaldia: Propostes pàrking del Mercat.
 18. Alcaldia: Restauració d'alguns trams de la balustrada noucentista del Passeig de Mar.
 19. Alcaldia: Visita a l'alcalde el 18 de juliol de 2008.
 20. CAP. Directora. Cal posar una persona per atendre permanentment el telèfon del CAP.
 21. Cementiri. Venda de títols d'ocupació de nínxols al cementiri històric municipal.
 22. Circulació Vial: Semàfor i pas zebra del carrer de Sant Josep.
 23. Comerç/Comerciants: Nous Cartells a les zones comercials dotats de rellotge i de termòmetre.
 24. Comerç/Cultura. Suport al Centenari de la Cooperativa l'Amistat.
 25. Comerç: Moment actual del Mercat Setmanal dels dissabtes.
 26. Comerç: Nous usos interns de l'equipament del Mercat Municipal.
 27. Comerç-Consum i Fires i Alcalde de Calella:  Propostes cartelleria/cartells.
 28. Cultura. El nom de la Biblioteca.
 29. Cultura. Organització de la I Nit de les Entitats Culturals de Calella.
 30. Cultura. Plaques als edificis històrics/ Beca escolar d'Investigació.
 31. Cultura: Atorgament de la subvenció de la nostra Entitat i promoció d'entitats a la Fira
 32. Cultura: Cal l'elaboració d'un Pla Estratègic per a la Cultura a Calella.
 33. Cultura: Lliurament de les factures exercici 2006
 34. Cultura: Noves propostes culturals a la Fira i a la Festa Major.
 35. Cultura: Plaques del 75è aniversari de la Biblioteca Costa i Fornaguera de Calella.
 36. Director de Caixa de Girona a Calella: Esponsorització del debat amb tots els alcaldables
 37. Directora de l'Agència Pineda-Poble Nou de Caixa Sabadell: Exempció del cobrament de quotes, taxes o comissions a la llibreta que obrirem a la vostra Caixa.
 38. Fira: Millores a la Fira.
 39. Fires, Comerç i Consum i Alcaldia: Propostes cartelleria/cartells.
 40. Fires, Comerç i Consum i Director Tècnic de la Fira: Propostes de millora de la Fira de Calella i l'Alt Maresme.
 41. Fires. La XXV Fira de Calella i l'Alt Maresme: algunes propostes de millora.
 42. Fires:  Algunes propostes de millora per a la 26ena. Fira.
 43. GESTVIA. GESTIÓ VIÀRIA S.A: Aparcament indegut de cotxes sobre la vorera del carrer de la Indústria.
 44. Governació. Telèfon policial d'atenció al ciutadà.
 45. Governació: Contenció de la circulació de bicicletes al Passeig de Manuel Puigvert.
 46. Hisenda: Més informació de les partides del pressupost de 2006.
 47. Medi Ambient. Agrair l'esforç per tirar endavant un seguit de millores del tot imprescindibles al nostre Parc Urbà. Cal millorar: recuperar el seu ús, la seguretat, projecte global.
 48. Medi Ambient/Urbanisme: Fer el PLEA (Pla Local d'Estalvi d'Aigua) i aprofitament de les aigües pluvials.
 49. Medi Ambient: Contaminació per pols de formigó emesa per les obres que hi ha a la ciutat.
 50. Medi Ambient: Instal·lació d'un umbracle i d'una font al Passeig de Garbí.
 51. Medi Ambient: La baixa pressió del subministrament domèstic de l'aigua de boca.
 52. Medi Ambient: Plaga de coloms. Algunes possibles solucions.
 53. Medi Ambient: PLEA. Pla Local d'Estalvi d'Aigua. Manca de pressió a l'aigua de boca i millora del rebut amb la inclusió de l'analítica.
 54. Medi Ambient: Reixes dels arbres del Passeig Manuel Puigvert.
 55. Noves Tecnologies: Medició dels camps electromagnètics i de la potència emissora de les antenes de la Telefonia Mòbil. Programa municipal sobre l'ús d'Internet entre els escolars.
 56. Noves Tecnologies: Mesura de les radiacions de les antenes de la telefonia mòbil. 
 57. Noves Tecnologies: Quan hi haurà la desconnexió de la televisió analògica.
 58. Parcs i Jardins: Evitar el tuf que desprèn el terra de goma dels parcs infantils.
 59. Platges: Introduir millores al pla d'usos i senyalitzacions de les platges de Calella.
 60. Plec d'al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona en relació a la proposta de nou traçat ferroviari de la línia C-1 (Molins de Rei/L'Hospitalet > Mataró/Maçanet) de rodalies Renfe al seu pas pel Maresme Nord.
 61. Regidoria de Comerç: Col·locació de rellotges i termòmetres esponsoritzats a alguns punts cèntrics de la població.
 62. Regidoria de Comerç: Intervencions a l'edifici del Mercat Municipal.
 63. Salut: Protecció dels infants i les persones grans.
 64. Secretari de Planificació Territorial de la Generalitat: Al·legacions al canvi de traçat de la línia C-1 de Rodalies Renfe al seu pas per l'Alt Maresme.
 65. Serveis Públics, Urbanisme i Alcaldia: El diumenge 8 de juny, components de l'Associació Amics de Calella efectuà una visita a carrers i places de la població. Constatem quatre situacions: Situació de cruïlles de laterals de carrers amb aigua embassada. Situació del carrer de l'Església. Inundacions al passeig dels Eucaliptus i a la Plaça Catalunya. Carrers amb ferms d'asfalt destrossats.
 66. Serveis Públics. Col·locació d'una barana al pas de vianants de la Riera Capaspre.
 67. Serveis Públics. Millora de l'estat de les travesses de fusta del pont del Passeig Marítim.
 68. Serveis Públics/Cementiri. El preu dels enterraments i els serveis al cementiri.
 69. Serveis Públics/Cementiri: Nous horaris dels cementiris.
 70. Serveis Públics: Algunes millores al Passeig de Manuel Puigvert.
 71. Serveis Públics: Arranjament i conservació de l'asfalt d'alguns carrers.
 72. Serveis Públics: Arranjament i conservació de l'asfalt d'alguns carrers (asfaltat, embornals i neteja)
 73. Serveis Públics: Arranjar la vorera del carrer de la Riera Capaspre.
 74. Serveis Públics: Canviar de lloc dos passos zebra.
 75. Serveis Públics: Col·locació d'uns rètols al cementiri Vell Municipal.
 76. Serveis Públics: Confeccionar uns cendrers de plàstic i repartir-los a la platja i posar unes dutxes pels peus.
 77. Serveis Públics: Confeccionar uns cendrers de plàstic i repartir-los a la platja i posar unes dutxes pels peus.
 78. Serveis Públics: Creació de serveis públics (lavabos) a alguns punts de la ciutat.
 79. Serveis Públics: Estat del pont elevat al lateral de la carretera N-II al seu pas pel carrer del Roser.
 80. Serveis Públics: Instal·lació d'una banda sonora al carrer d'Anselm Clavé/cruïlla amb Indústria.
 81. Serveis Públics: Neteja del carrer de la Indústria.
 82. Serveis Públics: Neteja i millora dels desguassos del pas soterrani de cotxe i vianants de la zona de l'Hospital.
 83. Serveis Tècnics/arquitecte municipal: Consideracions sobre el seu informe de data 9/06/2008. Manca d'embornals a les cruïlles del carrer de la Indústria.
 84. Turisme: Fira Medieval de Calella (netedat).
 85. Turisme: Millores sanitàries en l'exposició de productes d'alimentació durant la Fira Medieval.
 86. Urbanisme / Serveis Públics: Arranjament i millora de la vorera del carrer d'Anselm Clavé (tram que dóna a la paret que tanca les vies a la zona de l'hotel Volga).
 87. Urbanisme i Circulació Vial: Que torni a haver-hi una parada de Bus al costat de l'Esplai de “la Caixa”.
 88. Urbanisme i Mobilitat: Tubs enganxats entre el ferm dels carrers i les voreres.
 89. Urbanisme i Serveis Públics: Embassament d'aigua a la cruïlla dels carrers Indústria/Jovara (cantó de Sant Pol).
 90. Urbanisme. Desguàs de les aigües pluvials.
 91. Urbanisme. Millores al carrer del Raval.
 92. Urbanisme. Millores complementàries a la Plaça de l'Església.
 93. Urbanisme/Serveis Públics: Arranjar la vorera del carrer de la Riera Capaspre.
 94. Urbanisme:  Barana nova al costat de la carretera.
 95. Urbanisme: Col·locar un topall de ferro prop del mur de l'església parroquial (carrer de la  Bruguera) perevitar que els cotxes hi xoquin.
 96. Urbanisme: Col·locar una gran reixa al carrer Sant Joan (prop de la plaça del Mercat) per engolir tota l'aigua de la pluja i evitar les grans avingudes que es produeixen quan cau un xàfec.
 97. Urbanisme: Crear un catàleg de colors clars per a les façanes.
 98. Urbanisme: Crear un catàleg de colors clars per a les façanes.
 99. Urbanisme: Instal·lació de columnes per poder enganxar cartells publicitaris.
 100. Urbanisme: L'estat de la font d'en Lluís Macaia.
 101. Urbanisme: Manca d'un pas per a vianants a l'obra d'enderroc de l'antic hotel Calella (Anselm Clavé cruïlla amb Ànimes).
 102. Urbanisme: Millores complementàries a la Plaça de l'Església.
 103. Urbanisme: Nou pàrquing soterrani a la plaça de les Roses.
 104. Urbanisme: Protecció parets mitgeres de les obres i acurtar els períodes entre l'enderroc d'un immoble i la construcció del nou edifici.
 105. Urbanisme: Tancats dels enderrocs.
 106. Urbanisme: Tema: Eliminar l'excessiu pendent que és dóna a algunes voreres.
 107. Urbanisme-Gestvia: Soterrament de les caixes de senyalització dels semàfors d'ACISA.
 108. Visita a l'alcalde: Entrevista per tractar temes relacionats amb la qualitat de vida dels ciutadans (obres, sorolls, mobilitat vial, civisme...).

B. PARLAMENTS 11 DE SETEMBRE I ENTREVISTES AMB L'ALCALDE 

 1. Ofrena Floral i Parlament a la Plaça Catalunya. 11 de setembre de 2005. Jordi Amat
 2. Ofrena Floral i Parlament a la Plaça Catalunya. 11 de setembre de 2006. Xavier Triadó.
 3. Ofrena Floral i Parlament a la Plaça Catalunya. 11 de setembre de 2007. Jordi Amat.
 4. Ofrena Floral i Parlament a la Plaça Catalunya. 11 de setembre de 2008. Xavier Triadó.
 5. Alcaldia. Entrevista presentació a l'alcalde Josep Basart. Juliol 2005.
 6. Alcaldia. Entrevista presentació a l'alcalde Josep M. Juhé. Juliol 2007.
 7. Alcaldia Divendres Entrevista anual amb l'alcalde. Juliol 2008.

C. PREMIS CÍVICS A LA MILLOR RESTAURACIÓ ARQUITECTÒNICA I XERRADES-COL·LOQUIS PÚBLICS

 • Xerrada-col.loqui-1: El divendres 25 de novembre de 2005 a les 20,30 hores i a la sala d'actes de l'Esplai (c/ Bartrina 10-12) va tenir lloc una xerrada-col·loqui amb l'Equip de Govern de l'Ajuntament (Josep Basart i Xavier Gaset), després de les exposicions els assistents van tenir un torn obert de preguntes.
 • Xerrada-col.loqui-2: El divendres 16 de desembre de 2005 a les 20,30 hores i a la sala d'actes de l'Esplai (c/ Bartrina 10-12) va tenir lloc el lliurament del I Premi Cívic a la Restauració Arquitectònica i una conferència d'història sobre “El Colonialisme al segle XIX”.
 • Xerrada-col.loqui-3: El 10 de novembre 2006 a les 20,30 i a la sala d'actes de l'Esplai (c/ Bartrina 10-12 baixos) va haver-hi una xerrada-col·loqui amb el grup municipal de CiU (Convergència i Unió) amb torn obert de preguntes del públic.
 • Xerrada-col.loqui-4: El divendres 15 de desembre 2006 a les 20,30 hores i a la Sala d'Actes de l'Esplai (carrer Bartrina 10-12) lliurament del II Premi Cívic a la Restauració Arquitectònica. Acte seguit va haver-hi una xerrada-col·loqui sobre Benestar Social i Medi Ambient a càrrec dels regidors Pilar Rocafort Vidal i Josep M. Juhé Mas. En acabar la seva intervenció hi haurà un tron obert de preguntes.
 • Debat amb tots els alcaldables de Calella-5. Divendres 18 de maig 2007 a les 21 hores. Sala d'Actes de la Cooperativa plena de gom a gom. Unes 300 persones.
 • Xerrada-col·loqui-6: El divendres 14 de desembre de 2007 va tenir lloc el lliurament del III Premi Cívic Jeroni Martorell a la Restauració Arquitectònica 2007, aquest guardó va recaure enguany a la família Janer-Nicolau propietària de la casa núm. 228 del carrer Bruguera. Tot seguit organitzàrem una xerrada col·loqui amb l'equip de govern de l'ajuntament (Josep M. Juhé i Jaume Puig).
 • Xerrada-col.loqui-7: Xerrada-col.loqui sobre Seguretat Ciutadana tingué lloc el dimecres 11 de juny de 2008 a les 21 hores i al Casal l'Amistat (c/ Església 207, primer pis). L'acte és obert a tothom amb torn de preguntes directes per part del públic.
 • Xerrada-col.loqui-8: El divendres 12 de desembre de 2008 a les 20:30 hores i a la Sala d'Actes de la Cooperativa l'Amistat (c/Església 207, primer pis). IV Premi Cívic Jeroni Martorell a la Restauració Arquitectònica-2008. Acte seguit, xerrada-col.loqui amb Montserrat Candini i el grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Calella.

VOLS SER AMIC DE CALELLA?

VINE AMB NOSALTRES!!

FES-TE SOCI DELS AMICS DE CALELLA!!

C. Indústria, 30 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Jordi Amat i Teixidó (president)
Telèfon: 937 660 484
Adreça electrònica: amicsdecalella@hotmail.com
Lloc web: www.calella.cat/adreces-i-telefons/associacio-amics-de-calella--adc-
Horari:  
truqueu al telèfon de referència
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 14.09.2021 | 14:12