Campanya de tinença responsable d'animals domèstics

Dilluns, 7 de novembre de 2016 a les 00:00

L’Ajuntament anima tots els propietaris a seguir la normativa per assegurar el benestar dels animals

L'Ajuntament de Calella, amb l'objectiu de treballar en la línia de fomentar la tinença responsable dels animals, millorar la resposta davant la pèrdua de gossos, gats i fures a la ciutat i garantir la correcta convivència dels animals i els ciutadans, porta el control de la tinença responsable dels animals de companyia de la nostra ciutat. Els gossos, gats i fures tenen l'obligació de portar la placa identificativa quan circulen pels espais públics en general i en els de concurrència pública, a més han d’estar xipats i censats. El xip i el cens permet trobar els propietaris dels gossos ràpidament.

Alta al cens municipal d'animals domèstics de companyia

A més dels punts d’informació, es pot censar un animal domèstic qualsevol dia de l’any.

 • On es pot sol·licitar: A l’Ajuntament de Calella
 • Requisits a complir: El propietari / a de l'animal ha de ser major d'edat. L'animal ha de residir habitualment a la nostra ciutat.
 • Documentació necessària (original i fotocòpia):
  • DNI, NIE o passaport del propietari
  • Cartilla sanitària de l'animal
  • Document oficial del microxip o el tatuatge de l'animal (l'hi facilitarà el seu veterinari)
  • Assegurança de responsabilitat civil (en cas que es tracti de gossos de races considerades potencialment perilloses)
 • Com es fa: Cal dirigir-se a l’Ajuntament de Calella i presentar la documentació esmentada anteriorment. Li serà lliurada una placa d'identificació de l'animal i el full de registre d'animals de companyia. O bé per correu electrònic, enviant la documentació  escanejada al aj035.mediambient@calella.cat
 • Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h.
 • I si és un gos potencialment perillós? En el cas dels gossos potencialment perillosos fes click aquí.

Multes en el cas d'animals no censats

Cal recordar que els propietaris de gossos, gats i fures estan obligats a tenir xipats i censats els seus animals. El no compliment d'aquesta obligació pot comportar multes d'un màxim de 500 euros, si la infracció és lleu i si l'animal és de raça potencialment perillosa, fins a un màxim de 2.404 euros. En cas de no complir aquesta normativa, es podrà denunciar al propietari de l’animal i aquest tindrà fins a 15 dies per legalitzar la situació i de l’animal. Un cop passats aquests dies, si no s’ha xipat ni censat l’animal es procedirà a imposar la sanció econòmica corresponent (entre 100 i 500 €)

L’Ordenança Municipal de Civisme inclou altres infraccions, com per exemple, no portar el gos lligat o no portar placa identificativa, entre d’altres. En cas de rebre una denúncia condicionada per cometre alguna d’aquestes infraccions, el denunciat por realitzar un curs formatiu sobre convivència ciutadana i civisme que substitueix les sancions econòmiques. Si el denunciat no assisteix a les sessions, però, es procedirà a imposar la corresponent sanció en funció de la infracció comesa.

Conveni de col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya

A més, aquesta setmana, l’Ajuntament de Calella ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d’animals de companyia.

El conveni permetrà que l’Ajuntament pugui accedir a les dades que es deriven de la identificació veterinària de l’animal i també les dades bàsiques de la persona propietària o posseïdora d’aquests animals, amb l’objectiu de tenir una millor i més eficient gestió del cens municipal d’animals de companyia.

Darrera actualització: 07.12.2022 | 12:19