Joan Ferrer Rocosa - Regidor

Dades personals

Partit polític: ERC Calella

Data de naixement: 26/06/1956

Telèfon de contacte: 610 434 798

Adreça electrònica: joanferrer@calella.cat  

Instagram: @ebcwolfy

Twitter: @EbcwolfyJoan

Experiència professional

Tècnic d'Esport a L'Ajuntament de Calella, del 1983 al 2021.

Formació acadèmica

Trajectòria política

Associacionisme

Retribucions i/o indemnitzacions

500 euros per assistència als òrgans col·legiats (plens i comissions informatives) fins a un màxim de 6.000 euros bruts anuals.

Altres càrrecs

 

 

Darrera actualització: 03.07.2023 | 13:41