Consell Escolar Municipal

Què és?

El consell escolar municipal és l'organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l'educació no universitària dins l'àmbit municipal.

El consell escolar és un dels escenaris des d'on l'ajuntament pot exercir la participació educativa com a expressió de la coresponsabilitat institucional i ciutadana.

Volem que el nostre CEM ajudi a coordinar de forma general la comunitat educativa, en un espai comú de trobada de tots els sectors, a cercar consens i a informar sobre temes educatius de l'àmbit municipal i del Departament d'Educació actuant com a un espai de participació i coordinació dels projectes i les iniciatives educatives de la ciutat.

Què ofereix?

  • Una visió completa de la realitat de la ciutat en l'àmbit educatiu.
  • La possibilitat de conèixer i treballar en xarxa amb tota la comunitat educativa del nostre municipi. 
  • Compartir diferents visions del fet educatiu.

Qui hi participa? 

En el consell escolar hi són representats l’escola, els pares i mares, mestres, professors, alumnes i un representant de cada partit polític.

Actes

Darrera actualització: 17.08.2021 | 08:22