Àrea d'Educació

Presentació

L'àrea d’Educació és una àrea amb una clara vocació de servei a tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat que pretén potenciar l’acció educativa municipal donant resposta a les necessitats educatives de tots els calellencs i calellenques a través d’un seguit de serveis i activitats educatives/formatives.

Plans i actuacions

Serveis de l'àrea

 • SEMAP: es tracta d’un servei de psicologia i logopèdia que compta amb una psicòloga infantil i dues logopedes. Atén infants de 0 a 18 anys escolaritzats i/o empadronats a Calella. Es pot trucar directament per demanar hora de 9 a 14h. Dades de contacte: c/ Sant Jaume, 339 (Fàbrica Llobet-Guri) Telèfon: 937 660 476 / mejiasaa@calella.cat
 • ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL CARRILET: és una escola pública adreçada als infants de 4 mesos a 3 anys. El Carrilet disposa d’un equip d’educadores amb àmplia formació i bagatge en el camp de l’educació a la petita infància.  El Carrilet compta amb servei de menjador. Dades de contacte:  c/ Sant Jaume, 341. Telèfon: 937 660 971 / transachsam@calella.cat 
 • CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT FRANCESC GRAU I VIADER: adreçat a totes aquelles persones adultes del nostre municipi que necessitin desenvolupar les seves capacitats, enriquir els seus coneixements i millorar les seves competències tècniques i professionals. 
  • Oferta formativa del curs 2018/2019: preparació per a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior; Iniciació al Català; Castellà DELE A2; Alfabetització i Formació Instrumental. Dades de contacte: Sant Pere, 152 (1r pis de la Fàbrica Llobet-Guri). Telèfon: 93 766 17 67/ aj035.formacioadults@calella.cat. Ens podeu seguir a través de www.facebook.com/FormacioAdultsCalella
 • TALLERS D’ESTIU: el casal de l’Ajuntament és pioner a la nostra ciutat dins el món del lleure infantil. El nostre objectiu principal és desenvolupar activitats de qualitat lúdico/educatives, adreçades als nens i nenes de la nostra població amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys. Els tallers d’estiu compten amb un equip de professionals especialitzats i titulats en l’educació en el lleure. El casal funciona la darrera setmana de juny (un cop els infants acaben l’escola), els   mesos de juliol i agost i les dues primeres setmanes de setembre (fins que els infants comencen l’escola). Dades de contacte: Sant Pere, 152 (Fàbrica Llobet-Guri). Telèfon: 937 690 836 / aj035.ensenyament@calella.cat
 • ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES: centre públic no universitari depenent de la Generalitat de Catalunya. Idiomes que s’imparteixen: alemany, rus i anglès. Dades de contacte: Sant Pere, 152 (1r pis) / Fàbrica Llobet-Guri. Tel: 937 695 716 / eoicalella@xtec.cat.
 • OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ (OME): Dades de contacte: Sant Pere, 152 (1r pis) | Fàbrica Llobet-Guri | Tel: 937 690 836 | E-mail: aj035.ensenyament@calella.cat

Programa d’activitats de l'àrea

L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament, a través del SEMAP organitza cada any una bateria d’activitats adreçades a tota la comunitat educativa del nostre municipi. En concret  s‘ofereixen als infants de tots els centres educatius de la ciutat, a mestres i professors i a pares i mares.

Es tracta d’activitats educatives diverses que tenen per objectiu complementar el currículum dels centres. S’inclouen activitats relacionades amb l’alimentació saludable, la prevenció del consum de drogues, la millora de l’èxit escolar, el treball en valors, les noves tecnologies, etc.   

El que es preten és oferir un coneixement complementari al que s’obté a partir de l’ensenyament reglat i curricular a l’aula. Les activitats i tallers que s’ofereixen es porten a terme dins l’horari lectiu i han estat abans consensuades amb els centres escolars.

Pel que fa a les activitats adreçades a mestres/professors i pares/mares l’Àrea fa un recull de  propostes de caràcter educatiu i formatiu que entenem que els hi poden ser útils en la seva tasca formativa i educativa amb els infants i els joves escolaritzats a la nostra ciutat. Les activitats i tallers que s’ofereixen es porten a terme fora de l’horari lectiu, generalment en cap de setmana.

En definitiva l’objectiu és promoure activitats que incideixin en la millora de l'èxit escolar dels infants del nostre municipi mitjançant:

 • Assessorament a pares/mares sobre la criança i formació dels seus fills/filles per evitar o superar el fracàs escolar.
 • Recolçar i orientar les famílies en el desenvolupament de les seves funcions educatives.
 • Assessorament tècnic del professorat de les llars d'infants, infantil, primària i secundària.
 • Afavorir el treball en xarxa amb tota la comunitat educativa del nostre municipi.

Recull d’activitats

Activitats adreçades a les escoles bressol:

PDP (Programa de Detecció Precoç).

Taller de teatre pels infants.

Formació per a les educadores de les escoles bressol.

Activitats adreçades als centres d’Educació Infantil i Primària:

Exploracions de logopèdia.

Tallers de sensibilització sensorial a través de la dansa.

Programa de l’alimentació saludable.

Tallers de lectoescriptura en anglès.

Tallers de contes per Sant Jordi.

Taller sobre l’Egipte dels grans Faraons.

Taller sobre la Prehistòria.

Visites guiades a l’Ajuntament.

Tallers de sardanes.

Concurs de murals de la Volta Ciclista a Catalunya al seu pas per Calella.

Formació adreçada als mestres de tots els centres escolars de Calella. 

Activitats adreçades als centres d'Educació Secundària:

Programa d’Educació Sexual.

Programa de xerrades sobre nutrició i dietètica (prevenció del comportament alimentari).   

Programa d’Educació Viària (xerrada a càrrec de l’Institut Guttman). 

Programa de prevenció en drogodependències (a càrrec de l’Àrea de Sanitat).

Formació adreçada als professors/es dels centres escolars de Calella.

Activitats adreçades a pares i mares

Xerrada sobre el procés de preinscripció a P-3. L’objectiu d’aquesta xerrada és donar a conèixer el procés que cal seguir quan el nen/nena ha de començar P3: oferta de centres escolars a Calella, quins documents és necessari presentar, etc. La xerrada, a càrrec d’una Pedagoga,  es fa al voltant de les dates de les preinscripcions escolars a la seu de l’Àrea d’Educació a la Fàbrica Llobet-Guri.  

Xerrada “Els Hiperpares i els Hipernens”. La xerrada anirà a càrrec de la famosa periodista  Eva Millet que ha escrit llibres de gran èxit al voltant d’aquest tema. Parla d’un nou model de pares/mares sobreprotectors en excés, que controlen tot el que fan els seus fills i filles, resolen els seus problemes i s’anticipen a les seves necessitats. Tot això complementat amb una estimulació precoç, excés d’extraescolars, agendes atapeïdes, etc. La xerrada es portarà a terme el dissabte 19 de gener de 2019 a les 10h del matí a l’Àrea d’Educació (Sant Pere, 152, 1r pis Fàbrica Llobet-Guri).   

A banda de totes aquestes activitats l'àrea d’Educació gestiona el manteniment dels centres docents públics d’educació infantil i primària de la ciutat, dóna suport a totes les AMPA de la ciutat  i també convoca puntualment el Consell Escolar Municipal, òrgan de participació i consulta de la comunitat educativa de la ciutat en temes d’educació.

c. Sant Jaume, 339 (Fàbrica Llobet-Guri) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 690 836
Adreça electrònica: aj035.ensenyament@calella.cat
Horari:  
de 10.00 a 14.00 h (dilluns, dimecres i divendres)
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 27.08.2021 | 17:44