Permís per activitats a la via pública d’entitats culturals legalment constituïdes o agrupacions de veïns amb motiu de festes populars

Les entitats o associacions culturals han de sol•licitar l’autorització per celebrar i organitzar activitats de caràcter puntual a la via pública d’acord amb les ordenances vigents.

(*) D’acord amb l’Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública de Calella:

Article 96. S’atorgarà prèvia valoració de l’interès de la mateixa per part de l’Ajuntament sempre i quan l’autorització se sol·liciti amb l’antelació suficient pel seu estudi i posterior tramitació. L’Ajuntament podrà proposar una nova data per a l’activitat quan sigui més convenient per a l’interès general de la ciutat. En l’autorització hi figurarà l’hora d’inici i de finalització de l’activitat, així com les condicions específiques que l’Ajuntament pugui determinar per a cada cas. L’entitat i/o grup de veïns que rebin l’autorització s’hauran de responsabilitzar de deixar l’espai utilitzat net i endreçat.

Article 99. Pel que fa a guarniments de carrers es podrà autoritzar previ informe i d’acord amb que l’alçada mínima de col·locació de l’ornamentació, mesurada des de la seva part més baixa serà de 5m quan aquesta travessi  la calçada i de 3m quan es col·loqui damunt de voreres, passeigs i altres zones d’ús exclusiu de vianants.

(*) D’acord amb l’Ordenança sobre el soroll i les vibracions de Calella:

 Article 20. Obligatorietat d’evitar l’accés del públic als indrets sotmesos a nivells de soroll superiors a 110dB(A) de LAFmàx.

Quin cost té:

No té cap cost.

Qui pot sol·licitar-ho:

Entitats culturals legalment constituïdes o agrupacions de veïns (inscrites al Registre Municipal d'Entitats)

Es pot sol·licitar amb antelació suficient pel seu estudi i posterior tramitació.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea de Cultura

Plaça de l'Ajuntament, 4 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 144
Adreça electrònica: aj035.cultura@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 12:14

Enllaços