Targeta d'aparcament per a transport col·lectiu per a persones amb disminució

La targeta d'aparcament de vehicles per a transport col·lectiu és el document que dóna dret a persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu de persones amb discapacitat, a aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.

Requisits:

  • Disposar del permís de circulació vigent. - Acreditar que el vehicle es troba adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Telefònicament

    Tel: 937 661 552 (de 9 a 13,30 h. Per rebre més informació sobre el tràmit cal contactar amb la Regidoria de Serveis Socials al telèfon indicat. )

  • Presencial

    Amb l'objectiu d'agilitzar el tràmit, és possible aportar el formulari de sol•licitud emplenat. Independentment de la via de tramitació, la documentació que s'ha de presentar és la següent: - Formulari de sol·licitud (disponible en aquesta web). - Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de circulació. - Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia,de la fitxa tècnica del vehicle. - Cal aportar un document per acreditar que el vehicle està adaptat per persones a amb mobilitat reduïda.

Darrera actualització: 19.09.2023 | 12:25