Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

La targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda permet estacionar al més a prop possible del domicili, del lloc de treball i altres destinacions (hospitals, estacions de tren...)

Es poden demanar dos tipus de targeta per a persones amb mobilitat reduïda, Consulteu la documentació que caldrà presentar en cada cas:

Targeta individual titular conductor (persones majors de 18 anys):

 Documentació:

 • Sol·licitud oficial
 • Fotocòpia del certificat de discapacitat emès per l'ICASS/CAD acreditant que SI es supera el barem de mobilitat
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia del carnet de conduir en vigor
 • 1 Fotografia tipus carnet

 

Targeta individual no conductor (persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat, infants menors de 3 anys amb pluriscapacitat o persones majors de 3 anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic del CAD): 

 Documentació:

 • Sol·licitud oficial 
 • Fotocòpia del certificat de discapacitat emès per l'ICASS/CAD acreditant que SI es supera el barem de mobilitat o fotocòpia del certificat de discapacitat visual emès per el CAD
 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant
 • 1 Fotografia tipus carnet
 • En cas de que el sol·licitant estigui legalment incapacitat cal presentar còpia de la documentació que acrediti la representació legal

Quin cost té:

No té cap cost.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones que estiguin empadronades al municipi i que compleixin els requisits exigits per a cada tipologia de targeta.

- Targeta com a conductor/a
El poden sol·licitar les persones que tinguin reconegut un grau de disminució igual o superior al 33 % que superi el barem de mobilitat

Permís de conduir vigent

- Targeta per a no-conductor/a
Persones que tinguin reconegut un grau de disminució igual o superior al 33 %, que superi el barem de mobilitat.

També es podrà sol·licitar la targeta en cas de ser major de tres anys i tenir una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus

Menors de tres anys amb pluridiscapacitat

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Fàbrica Llobet-Guri C. Sant Pere, 152 De dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 h i dilluns tarda de 16.00 a 18.30 h

Darrera actualització: 17.05.2024 | 13:30

Enllaços