Subvencions per a la realització d'activitats i programes esportius

Subvenció per a la realització d'activitats i programes esportius, on poden accedir totes les entitats, associacions i clubs inscrits en el Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament de Calella.

Els centres d'ensenyament, col·legis, escoles i associacions de pares han de formalitzar les sol·licituds de subvenció, per a qualsevol activitat, a l'Àrea d'Educació.

Quan es dóna resposta:

El termini màxim per la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de 90 dies a comptar a partir de la finalització del termini de sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Entitats, associacions i clubs inscrits en el Registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de Calella. En cas de no estar inscrits podeu fer la gestió corresponent aquí.

El termini de presentació serà al 8 de juliol de 2022.

Cal aportar:

 • Documentació que s'ha de presentar

  - Sol·licitud de subvenció per a la realització d’activitats i programes esportius.
  - Relació de membres de la Junta Directiva.
  - Pressupost de la temporada/any en curs.
  - Balanç de resultats econòmics de la darrera temporada/any.
  - Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs.
  - Programació de la temporada/any en curs.
  Es podrà adjuntar tota aquella documentació que es cregui oportuna, en relació a les activitats i/o programes esportius, o a l’organització i estructura administrativa, esportiva, tècnica i econòmica de l’entitat. Es prega no adjuntar calendaris, resultats o dades esportives similars.

 • Per a la justificació:

  - Memòria detallada de les activitats o programes esportius subvencionats.
  - Un exemplar de tota la documentació i propaganda impresa generada per l’activitat i/o el programa esportiu, en els quals haurà de figurar la col·laboració o el suport de l’Ajuntament de Calella.
  - Full-resum de les factures que es presentin per a justificar la subvenció.
  - Factures corresponents a l’any en curs, relatives a les despeses ocasionades per l’organització d’activitats o programes esportius, per un import total mínim equivalent a la subvenció concedida, i amb els requisits següents:
  - Les factures aniran a nom de l’entitat beneficiària.
  - Es referiran a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.
  - Seran documents originals.
  - Reuniran els requisits tècnics exigits per la llei: número de factura, nom de l'expedidor i destinatari, NIF, descripció de l'operació i/o contraprestació, lloc i data d'emissió, base imposable i tipus d'IVA.

  Es podrà adjuntar tota aquella documentació que es cregui oportuna, en relació a les activitats i/o programes esportius, o a l’organització i estructura administrativa, esportiva, tècnica i econòmica de l’entitat.

  No serà necessari presentar la documentació que hagi estat aportada a l’Ajuntament de Calella, fent constar a la sol.licitud aquesta circumstància, i identificant el motiu i el moment en què es va presentar, sempre que estigui actualitzada i no hagi patit cap modificació.

 • Sol·licitud de subvencions per activitats esportives

 • Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments de la Tresoreria Municipal

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Esports

Plaça de l'Ajuntament, 9 (2a. planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 690 664 154
Fax: 937 663 030 ext. 231
Adreça electrònica: ferrerrj@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 12:56