Sol·licitud subvencions a projectes de solidaritat i cooperació

Atorgament de subvencions destinades a projectes de solidaritat, cooperació al desenvolupament i foment de la cultura de la pau.

Quan es dóna resposta:

El termini màxim per la resolució de les sol·licituds serà de 90 dies a comptar a partir de la finalització del termini de presentació de peticions

Qui pot sol·licitar-ho:

Totes aquelles entitats que constin al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Calella i compleixin els següents requisits:
- Les entitats i associacions sense ànim de lucre i legalment constituïdes.
- Les entitats i associacions que tinguin entre els seus objectius la realització d’activitats de sensibilització, cooperació i solidaritat, esmentats al punt 1 (Objecte) de les bases.
- Les que sense tenir com a finalitat la solidaritat i cooperació, presentin a la convocatòria projectes específics en aquest àmbit.
- Les que estiguin al corrent de les justificacions de subvencions anteriors de l’Ajuntament de Calella, tot i que es consideraran els informes de progrés d’aquells projectes en curs d’execució.
- Les que presentin la sol•licitud de subvenció en el termini i la forma proposades.
- Les que hagin estat constituïdes, com a mínim, dos anys naturals abans de l’inici del període de tramitació de la sol·licitud i demostrin experiència reconeguda en l’elaboració i execució de projectes de solidaritat i cooperació.
- Les entitats que participin en el Consell Municipal de Solidaritat de Calella o en les propostes d’activitats de l’Ajuntament de Calella en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

El termini de presentació serà fins al 3 de maig de 2024

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  - Instància en què se sol·liciti la subvenció així com el seu pagament per avançat (model genèric ajuntament)
  - Sol·licitud específica de subvenció que comprèn la declaració del president i l'autorització de consulta de dades a TGSS i a AEAT (segons model de fitxa annexa)

  Annexos:
  - Dades bancàries del compte en el qual, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de la subvenció.

  Altres documents:
  - Breu memòria de les activitats realitzades per l’entitat que reflecteixi l’experiència d’aquesta en cooperació al desenvolupament i/o sensibilització així com la seva vinculació amb la ciutat de Calella, si no obra ja en poder de l’ajuntament (màxim 2 pàgines).

 • Instància genèrica

 • Sol·licitud de subvenció per a projectes de solidaritat i cooperació

 • Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments de la tresoreria general

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea de Solidaritat i Cooperació

c. Sant Jaume, 339 (Fàbrica Llobet-Guri) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 664 434
Adreça electrònica: solidaritat@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 8.30 a 15.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.03.2024 | 14:26