Sol·licitud de subvenció per al pagament de lloguer per a persones joves

Atorgament d'una subvenció per a persones joves empadronades al municipi de Calella per al foment de la seva emancipació. 

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar fins al 31 d’octubre de 2024.

Quin cost té:

No te cap cost.

Quan es dóna resposta:

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de 30 dies, a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La resolució final es notificarà de forma individual als interessats/es que hauran d'acceptar-la expressament i facilitar un compte corrent per fer-ne la transferència.
El pagament de la prestació es farà per mitjà del número de compte que s’hagi indicat i s‘abonarà directament a la persona beneficiària, abans del 31/12/2024.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar la subvenció les persones que compleixin els requisits següents:
- Que tinguin entre 18 i 35 anys.
- Que estiguin empadronades a Calella i que hi hagin estat com a minim 5 dels últims 10 anys.
- Que siguin titulars d’un contracte de lloguer d'habitatge a Calella amb una renda màxima de 900 € mensuals, amb una durada mínima d’un any.
- Que no disposin d’un pis en propietat (a excepció d’aquelles persones que estiguin en procés judicial o de separació)
- Que no hagin estat beneficiaris de la mateixa subvenció en convocatòries anteriors (en el cas que, una vegada atorgades les subvencions encara resti crèdit, l’Ajuntament podrà tenir en compte aquelles sol·licituds de persones que ja van rebre la subvenció, però que han canviat d’habitatge i, per tant, tenen un nou contracte de lloguer, sempre que compleixin els requisits establerts)
- Que estiguin al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i Seguretat Social.

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar fins al 31 d’octubre de 2024.

En cas que la documentació presentada en la sol·licitud estigui incompleta, es requerirà a l'interessat perquè la completi o esmeni les deficiències en el termini de 10 dies hàbils, amb l'advertiment de que si no ho fa, s'entendrà desistida la seva sol·licitud.

Cal aportar:

 • Les sol·licituds de subvenció es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la sol·licitud específica de petició de subvenció, acompanyada de la documentació següent:
  - Còpia DNI/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d'edat.
  - Còpia del contracte de lloguer de l’habitatge.
  - Còpia de la inscripció del contracte de lloguer a l'INCASOL
  - Còpia de rebuts pagats per mínim de 500 €

 • Sol·licitud de lloguer per a joves

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea de Joventut

c. Sant Jaume, 225-229 (Espai Municipal Can Saleta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 664 434
Adreça electrònica: aj035.joventut@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 17.05.2024 | 12:58