Pròrroga per execució d'obres

Sol·licitud de pròrroga per execució d’obres tant del termini de començament com pel d'acabament. Un cop atorgada la llicència i abans de finalitzar el termini de començament o acabament de les obres.

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. 

Els preus a liquidar es poden consultar a l’Ordenança Fiscal 3-13.
 
El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.
 
TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingresos en efectiu

Quan es dóna resposta:

Termini per resoldre: 1 mes des de l’entrada per registre de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

El promotor de les obres o el representant de l’interessat.

Es pot sol·licitar un cop les obres estan atorgades i abans de la caducitat del termini.

Cal aportar:

  • Instància genèrica

    Cal especificar el % d'execució de les obres a finalitzar així com el termini necessari pel seu acabament i justificar el motiu de la sol·licitud.

  • Justificant de pagament.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 12:16

Enllaços