Ocupació de la via pública per grues

Sol·licitud de l'ocupació del vol de la via pública per a col·locar grua torre.

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. 

Els preus a liquidar es poden consultar a l'article 6è. Quota tributària de l’Ordenança Fiscal  3-1.
 
El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.
 
TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingresos en efectiu

Quan es dóna resposta:

El temps de tramitació és d'1 mes.

Qui pot sol·licitar-ho:

El promotor de les obres o la persona interessada (o representat del mateix si escau).

S'ha de sol·licitar amb un mes d'antelació de la data d'ocupació (exceptuant el període de parada d’obres del 15 de juny al 15 de setembre a les zones afectades per l’ordenança de concessió de llicències urbanístiques i d'edificació de Calella).

Cal aportar:

 • Cal aportar

  - Instància genèrica (on s’indiqui l’expedient d’obres que requereixen la instal·lació de la grua i la durada de l’ocupació amb data d’inici i data de fi)
  - Projecte tècnic (per duplicat) i assumeix signat per tècnic competent.
  - Certificat d’inspecció de grua desmuntada emès per l’entitat de control autoritzada.
  - Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut del seu pagament en vigor .
  - Justificant de pagament.

 • Instància genèrica

 • Autorització per actuar en nom de l'interessat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 12:07

Enllaços