Ocupació de la via pública de curta durada

Sol·licitud de l'ocupació de la via pública per mudances, per a la col·locació de contenidors, saques de runa, maquinària (com formigoneres) i elements elevadors.

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. 

Els preus a liquidar són els següents, tenint en compte que la taxa mínima són 15.03 € (article 6è. Determinació dels costos i garanties de l’Ordenança fiscal 3-4):

Temporada maig-octubre:

  • Dia             0,30 € /m2 
  • Setmana     2,16 € /m2
  • Mes            8,65 € /m2
  • Trimestre   25,96 € /m2 
  • Semestral   51,93 € /m2
  • Anual         77,89 € /m2

Durant la temporada d'octubre al maig s'haurà de calcular el 50 % dels imports anteriors: ex. 0.15 € / dia  

El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació. 

TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

* Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

Quan es dóna resposta:

En un termini de 7 dies.

Qui pot sol·licitar-ho:

El promotor de l'obra o persona interessada (o el seu representant si escau).

S'ha de sol·licitar 7 dies abans de l’inici de l’ocupació.
Durant el període del 15 de juny al 15 de setembre no s'autoritzaran ocupacions a les zones afectades per l’ordenança de concessió de llicències urbanístiques i d'edificació de Calella.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 12:03

Enllaços