Llicència d'obra menor

Es tracta de la sol·licitud de llicència per a obres que no tenen la consideració de majors

Són obres de reforma, rehabilitació o enderroc d’edificis tals com:

  • Obres de reforma interior o exterior que impliquin afectació parcial de l'estructura, afectin parcialment a la configuració arquitectònica de l'edifici, afectin a la distribució interior i no impliquin canvi d'ús, increment o disminució de volum i/o nombre d'entitats.
  • Obres d'ampliació amb cossos annexes i/o edificacions auxiliars d'escassa entitat constructiva. L'enderroc parcial o total d'edificis.
  • Obres que impliquin noves instal·lacions, modificacions o ampliacions de les instal·lacions situades a la vía pública.
  • Obres que requereixin instal·lacions auxiliars com bastides tubulars, ponts volants, etc, per a la seva execució.

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament de la taxa així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. Posteriorment es notificarà l'import pendent de liquidar.

La taxa per a les llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables d’obres menors, el pressupost de les quals no superi els 15.025,00 euros, resta establerta en:
· Obra menor amb projecte: 100,00 euros
 
El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.
 
TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

Quan es dóna resposta:

En el termini d'un mes.

Qui pot sol·licitar-ho:

El promotor de les obres o la persona interessada (o el seu representat si escau)

Es pot sol·licitar durant tot l'any abans de l'inici de les obres.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 11:24