Llicència de divisió en règim de propietat horitzontal

Llicència per a la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments, i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que s’hagin de fer constar en una declaració d’obra nova precedent, sempre que no s'hagin de realitzar obres.

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. 

Els preus a liquidar es poden consultar a l’Ordenança Fiscal 3-13.
 
El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.
 
TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

 

Quan es dóna resposta:

1 mes d’ençà l’entrada per registre de la sol·licitud.

(L’esmena de deficiències suspèn temporalment el termini.)

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona o representant de la mateixa.

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  1. Instància genèrica.
  2. Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable, i en el cas d’habitatges, del compliment dels requisits mínims d’habitabilitat per a segona ocupació. (Declaració jurada substitució visat)
  3. Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
  4. La proforma de l’escriptura pública de divisió en règim de propietat horitzontal.
  5. Còpia de l'últim rebut de l'IBI de la finca a dividir.
  6. Justificant de pagament.

 • Instància genèrica

 • Declaració jurada visat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 11:25

Enllaços