Canvi de nom d'un dret funerari

Canvi de nom per defunció del titular o donació en vida.

Per defunció del titular:

És obligatori fer un canvi de nom quan el/la titular de la concessió és difunt, abans d'un any de la data de la seva defunció. El pagament de la quota anual haurà d'estar al corrent, en cas contrari no es podrà realitzar la gestió fins que no es regularitzi la situació.

Per donació en vida:

Caldrà que els dos interessats es presentin a l'Ajuntament en el moment de la sol·licitud. Haurà d'haver un vincle familiar entre les dues persones que s'haurà d'acreditar mitjançant documentació oficial. 

Cost de la tramitació

El cost és de:

 • En cas de defunció del titular 12 €.
 • En cas de transmissió en vida 120,20 €.

A partir d'aquest moment, caldrà fer el pagament de manteniment anual del nínxol que es gestiona a l'ORGT. L'impagament serà motiu de perdre la titularitat del mateix, passats cinc anys. 

Quan es dóna resposta:

S'envia una carta a l'interessat un cop finalitzat el tràmit per passar a recollir el nou dret funerari.

En cas que el titular no el pugui passar a recollir-lo personalment, caldrà autorització signada i fotocòpia del DNI de la persona que vindrà a recollir-lo.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona que tingui dret successori sobre el dret funerari en cas de defunció del titular o bé, el titular si la donació és en vida.
En el cas de defunció, abans d'un any del seu traspàs caldrà gestionar el canvi de nom. Una vegada superat aquest termini sense haver gestionat el canvi de nom, passarà a ser de titularitat municipal perdent qualsevol dret sobre el mateix.
Si la donació és en vida, no hi ha termini.

Cal aportar:

 • Instància genèrica

 • Per defunció del titular

  La documentació que caldrà presentar serà:

  - Instància genèrica signada pel nou titular.
  - Fotocòpia document d'identitat vigent del nou titular.
  - Fotocòpia de les últimes voluntats.
  - Original del testament o original de l'acceptació de l'herència. En cas de no haver-hi testament, original del llibre de família del difunt.
  - Declaració de cessió del dret funerari a favor del nou titular i fotocòpia del DNI, de cada persona que tingui dret successori sobre el dret funerari, per consanguinitat o herència. En cas que algun dels hereus sigui difunt, caldrà presentar el certificat de defunció.
  - Certificat de defunció del titular només si no ha sigut enterrat a Calella.
  -Pagament de la taxa.

 • Per donació en vida:

  Documentació necessària:
  - Documentació acreditativa del vincle familiar.
  - Pagament de la taxa.

  * La taxa corresponent s'abonara a través de l'ORGT.

 • Cessió de Dret Funerari

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 09:10

Enllaços