Autorització sanitària d’establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Els establiments i instal·lacions on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing estan subjectes al tràmit d'autorització municipal prèvia, d’acord amb el Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen aquestes pràctiques, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen. Paral·lelament a aquest tràmit, caldrà realitzar la comunicació prèvia d’activitats.

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament. 

Els preus a liquidar es poden consultar a l’art. 6 de l’Ordenança Fiscal 3-14.

El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.

TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

Quan es dóna resposta:

Es realitzarà una inspecció sanitària per verificar que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent prèvia a la concessió o denegació de l’autorització sanitària de funcionament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els titulars d’establiments i d’instal·lacions on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

Cal fer la sol·licitud abans de l’obertura de l’establiment o de l’inici de l’activitat.

També cal notificar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les circumstàncies que es van tenir en compte en el procediment d’autorització.

Finalment, cal comunicar també el cessament de l’activitat en el termini màxim d’un mes des que aquest s’hagi fet efectiu.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  A la sol·licitud de l'autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing s'ha d'adjuntar, com a mínim, la documentació següent:

  - Memòria descriptiva de l’activitat i de les instal·lacions per a l’autorització sanitària d’establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

  - Justificant de pagament.

  - Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols.

  - Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local.

  - Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.

  - Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.

  - Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador, de conformitat amb el que estableix el capítol V del Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen

  - Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris.

  - Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària d'acord amb l'article 5.2 del Decret 90/2008, de 22 d'abril.

 • Sol·licitud d'autorització sanitaria d'establiments de tatuatge micropigmentació i pírcing i memòria

Canals de tramitació:

 • Telefònicament

  Tel: 937 663 030 ext. 211 (només per a consultes) (dilluns de 9.00 a 14.00 h)

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea de Salut Pública

Plaça de l'Ajuntament, 9 (2a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 ext. 211
Fax: 937 660 576
Adreça electrònica: aj035.sanitat@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 09:24