Al·legacions per denúncies de trànsit

L’interessat pot sol·licitar l'anul·lació o la modificació d'una multa, imposada per l'Ajuntament de Calella, per una infracció de trànsit si creu que és improcedent, ja sigui dins del període voluntari de pagament o quan es reclami en període executiu.

Preguntes i dubtes més freqüents

1 - Quin termini tinc per presentar al·legacions en una denúncia de trànsit, com funciona i què haig de fer? 
Disposa de 15 dies per presentar al·legacions, les quals s'hauran de formular per escrit davant l'alcaldia. L'escrit s'haurà d'adreçar a l'Àrea de Seguretat i Serveis de Ciutat i s'hi han d'indicar les dades següents: 

  • El número de butlleta de la denúncia, la data de la denúncia, i la matrícula del vehicle. 

El termini compta a partir de l'endemà de la data de notificació de la denúncia si ha estat notificada a l'acte i, en cas contrari, en notificació domiciliària. 

Si vostè no presenta al·legacions, la notificació serà considerada proposta de resolució tal com assenyala l'article 13.2 del Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost.

2.- Hi ha bonificació si pago la denúncia ràpidament? 
Totes les denúncies tenen una bonificació del 50%. En el cas de les lleus i greus sense retirada de punts, aquestes es poden fer efectives a la comissaria de la Policia Local dins el període de 24 hores següents a la imposició de la mateixa.

És important saber que si vostè presenta al·legacions NO TÉ DRET A GAUDIR DE LA BONIFICACIÓ.

3.- No m'han acceptat les al·legacions; què puc fer? 
Pot presentar un recurs de reposició davant l'Ajuntament en un termini d'un mes a partir que rep la notificació, en el cas que disposi de noves proves o circumstàncies diferents a les que va presentar en el primer recurs.

4.- No m'han notificat la denúncia a l'acte, i jo no era el conductor què puc fer per evitar que em sancionin a mi? 

Tal com es detalla a l'anvers de la butlleta de denúncia, en el termini màxim de 15 dies, ha de comunicar a aquest Ajuntament la identificació i l'adreça de la persona infractora, d'acord amb l'obligació que imposa la titularitat dels vehicles (article 72 de RDL 339/1990, de 2 de març), amb l'advertiment que l'incompliment d'aquesta obligació o la impossibilitat de notificar la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable a vostè, és sancionable amb l'esmentat article.

5.- M'han deixat la butlleta al parabrisa del vehicle; què haig de fer? 
Si vostè té la còpia de la butlleta pot efectuar el pagament anticipat o efectuar al·legacions quan ho desitgi. Si no és l'infractor haurà de complir el detallat al punt 4.

Per a més informació pot adreçar un email a policia@calella.cat

Quin cost té:

Es tracta d'un tràmit gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada titular de la sanció, excepte en els casos que hagi efectuat el pagament amb reducció dins el termini indicat, la qual cosa comporta la renúncia a formular al·legacions i la finalització del procediment sense resolució expressa, i només es podrà recórrer davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del pagament.

Durant el termini de vint dies naturals a partir de la imposició de la sanció podeu presentar, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o bé a la Policia Local, un escrit d’al·legacions, amb aportació i/o proposició de proves en defensa vostra, indicant el número de l’expedient.

Cal aportar:

  • Documentació a aportar

    Documentació justificativa que el sol·licitant consideri oportuna per acreditar que la sanció és improcedent.

  • Instància genèrica

Canals de tramitació:

  • Presencial

    1. Registre Policia Local Av. del Parc, 23-28 De dilluns a divendres de 09.00 a 17.00 h 2. Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC), per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Policia Local

Av. Parc 23-28 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 665 920
Fax: 937 660 844
Adreça electrònica: aj035.policia@calella.cat
Horari:  
atenció continuada tot el dia durant tot l'any.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.01.2023 | 09:22