Obres menors (Règim de comunicació prèvia)

Es tracta de la sol·licitud per a la realització d'obres d'escassa entitat tècnica

Les obres que es poden sol·licitar per mitjà de la comunicació prèvia són: canvis de paviment, elements sanitaris i revestiments sense modificació d’elements estructurals ni d’envans; reparacions i rehabilitacions de façana sense el muntatge de bastida o obres d'adequació de locals sense canvi de distribució.

Aquestes obres poden ser objecte d’inspecció per part dels serveis tècnics municipals en qualsevol moment per tal de comprovar que s’ajusten al declarat a la sol•licitud i als supòsits del règim de comunicació prèvia.

Cost de la tramitació

Per presentar la sol·licitud, és imprescindible realitzar el pagament així com adjuntar el justificant que demostri que s'ha efectuat correctament.

Els preus a liquidar són els següents:
El pagament es podrà realitzar als comptes que s'indiquen a continuació. Recordi indicar nom i concepte de l’ingrés en el moment de fer l'operació.
TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

  * Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

Quan es dóna resposta:

La resposta és immediata però la petició no s'entendrà presentada fins que s'hagi realitzat el pagament corresponent.
Cal tenir en compte que les obres s'hauran d'iniciar i finalitzar dins del termini de 6 mesos des de que s'efectua la comunicació.

Qui pot sol·licitar-ho:

El promotor de l’obra o la persona interessada (o el seu representant si escau).
Es pot sol·licitar durant tot l'any abans de la realització de les obres.

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  - Sol·licitud
  - És possible adjuntar el pressupost de les obres (en cas contrari és imprescindible fer constar l'import de l'obra al camp corresponent)
  - Justificant de pagament.
  Per tal d'evitar possibles confusions a l'hora de determinar l'emplaçament, us preguem que ens faciliteu la referència cadastral del lloc objecte de les obres. Adjuntem enllaç a la seu del cadastre.

 • Obres menors en règim de comunicació prèvia

 • Autorització per actuar en nom de l'interessat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Per poder oferir un millor funcionament del nostre servei recomanem sol·licitar hora a l'enllaç de Cita prèvia.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 01.02.2024 | 11:06