Habilitació d'habitatges d'ús turístic

Té la consideració d'habitatge d'ús turístic l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera esta de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.

És important tenir present que per iniciar a l'habilitació de l'habitatge és imprescindible adreçar la sol·licitud a la plataforma habilitada a tal efecte del Canal Empresa (FUE) Es recomana fer una consulta prèvia a l'ajuntament si existeix alguna suspensió o limitació d’aquest tipus d’habitatges d’ús turístic en el municipi.

Serà posteriorment, una vegada presentada la documentació corresponent al Canal Empresa que caldrà finalitzar el tràmit aportant:

  1. Certificació expedida per l’Administrador o Representant Legal de la Comunitat que acrediti que l’activitat d’habitatge d’ús turístic no està prohibida pels estatuts o acords formals de la Comunitat de Propietaris, en el cas dels habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal.
  2. Justificant de pagament de la taxa municipal que es podrà realitar als següent comptes restringits (no oblidar indicar interessat i concepte del traspàs). La liquidació en targeta també es podrà fer de manera presencial a l'OAC mitjançant cita prèvia.

Aquests són els comptes restringits de l'ajuntament per realitzar el pagament.

TRIODOS BANK*                           ES04-1491-0001-2121-8163-7121
BANC SABADELL*                           ES75-0081-0102-8400-0127-1235
BBVA*                           ES96-0182-6035-4302-0150-0479
CAIXABANK: No es podran fer
pagaments en efectiu a finestreta*
                          ES04-2100-0022-1202-0039-0826

* Algunes entitats poden cobrar comissions per realitzar ingressos en efectiu.

Quin cost té:

Aquest tràmit té un cost de 390 € liquidables a partir del moment d'haver realitzat la tramitació al Canal Empresa

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari o propietària de l'habitatge, o la persona gestora en qui delegui.
Consulteu la resta de requisits a la normativa de referència

Cal aportar:

  • Canal Empresa FUE

    Per posar en funcionament un habitatge d'ús turístic cal que el propietari faci l’enviament del formulari exclussivament de manera electrònica al Canal Empresa FUE

Canals de tramitació:

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 030 (ext. 445)
Adreça electrònica: calella@calella.cat
Horari:  
de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Àrea d'Urbanisme

Plaça de l'Ajuntament, 9 (3a planta) - 08370 Calella - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 937 663 145
Adreça electrònica: aj035.urbanisme@calella.cat
Horari:  
per a consultes amb els tècnics municipals de 12.00 a 14.00 h, dies laborables. Per consultes d'expedients o altres relacionades amb la Regidoria de 09.00 a 14.00 h dies laborables.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 24.11.2022 | 12:50