PSC CALELLA: S'ha acabat el bròquil!

Hem viscut massa anys en un laberint de falses promeses que no han portat enlloc i que ha amagat les necessitats de la societat catalana per part del govern del PDeCAT i ERC a Catalunya i del PP al conjunt d’Espanya. Des del PSC volem canviar de rumb per iniciar una nova etapa que abordi els problemes i els dèficits de Catalunya i aporti l’esperança de temps millors construïts entre tots i totes els que volem una Catalunya més justa i més inclusiva.

Convençuts de les capacitats i de la voluntat de superació dels moments difícils per part de la ciutadania, presentem un programa de govern que entoma des del rigor i el realisme els grans reptes de la societat catalana per tornar l’estabilitat i progressar socialment i econòmicament. Aquesta és la Catalunya que volem: recuperar amb força l’ideal i l’empenta del catalanisme social, que és municipalista, federalista i europeista. Un projecte basat en la justícia social, el feminisme i l’ecologisme. Restituint la centralitat de la política i, amb ella, la via del diàleg, la negociació i el pacte com a única fórmula per trobar una solució acordada. Davant dels que proposen un referèndum sobre la independència, nosaltres proposem un referèndum sobre un nou acord.

  1. UN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DINÀMIC EN UN TERRITORI SOSTENIBLE Tot i la recuperació econòmica dels darrers dos anys, ens trobem en un moment de molta incertesa arran de la DUI, que s’està traduint en una reducció del consum i en la sortida d’empreses. Amb les polítiques del govern del PDeCAT i ERC s’han incrementat les desigualtats, mentre es reduïa considerablement la despesa en serveis públics, i s’han produït canvis profunds en el món laboral que han donat lloc a més precarietat i més pobresa laboral. Necessitem una Catalunya segura jurídicament per retornar la confiança, crear llocs de treball estables i de qualitat, reduir les desigualtats socials, redistribuir correctament la riquesa que generem i fer una economia moderna i sostenible.
  2. VALORS, CULTURA I EDUCACIÓ PER A UNA CIUTADANIA PLENA Les polítiques de ciutadania plena donen resposta a les capacitats de les persones, a la seva autonomia i a les seves aptituds per desenvolupar-se com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, cívics, responsables, tolerants i respectuosos amb la diversitat per assolir una real igualtat d’oportunitats. Són decisives com a facilitadores i vertebradores d’una societat més justa, les polítiques educatives, culturals, lingüístiques i les esportives i amb el seu valor simbòlic i de referència en qüestions de rellevància col·lectiva les de memòria històrica, cooperació i drets humans, nova ciutadania i participació.
  3. PER UNA SOCIETAT INCLUSIVA, MÉS JUSTA I COHESIONADA Treballarem amb una Agenda per la Igualtat amb què garantirem la inversió del 2010 en els serveis públics més importants, una atenció sanitària de qualitat, que no es culpabilitzi l’individu més feble i que no es pretengui resoldre les problemàtiques socioeconòmiques només amb subsidis, sinó amb una dotació de serveis públics accessibles i universals. La intervenció en política sanitària, la protecció social, l’especial atenció a les etapes vitals, la família i els col·lectius amb especial dificultats seran els àmbits d’actuació preferent.
  4. UNA DEMOCRÀCIA FORTA: DEFENSA DEL QUE ÉS PÚBLIC, POLÍTICA I INSTITUCIONS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA La preocupació de la ciutadania per la salut de la nostra democràcia és un clam que en positiu reclama més i millor democràcia, més i millor política i més i millor defensa de tot allò que és públic. Les nostres propostes van dirigides a retornar a la política la capacitat per ser l’instrument fonamental per canviar la realitat des de l’autoexigència dels poders públics.
  5. CATALUNYA I ESPANYA: LA SOLUCIÓ ÉS FEDERAL La via de l’acord és l’única eficient, viable i legítima per renovar les nostres regles de convivència i evitar la fractura social. Volem un gran acord entre catalans, i entre els catalans i la resta d’espanyols, per reformar la Constitució Espanyola i convertir Espanya en un Estat federal, democràtic i social que assumeixi plenament el seu caràcter plurinacional.
Darrera actualització: 04.03.2022 | 13:37