Procés de selecció per a la cobertura en caràcter interí d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de contractació

Els candidats/ates han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu el model específic de participació (Document 1) i la resta de documentació exigida a les bases. No s'han abonar taxes.

Darrera actualització: 01.04.2022 | 10:18