Procés de selecció per a creació d'una borsa de TREBALLADORS/RES SOCIALS

EL PERIODE DE PRESENTACIÓ D'INSTANCIES ÉS DE 10 DIES HÀBILS I COMENÇARÀ A L'ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LES BASES AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA (BOP 21/10/2022)

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ES DEL 22/10/2022 AL 07/11/2022 AMBDOS INCLOSOS.

Els candidats/tes han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model específic de participació (Document 1)

NO SERAN VALORATS ELS MÈRITS QUE NO ESTIGUIN CORRECTAMENT DETALLATS EN L'EXCELL ESPECÍFIC FACILITAT EN AQUESTA CONVOCATÒRIA (Document 2).

Els candidats/tes no han de presentar cap documentació acreditativa dels mèrits al·legats amb la sol·licitud, aquesta documentació serà reclamada únicament als candidats seleccionats.

Darrera actualització: 23.03.2023 | 08:24