Procés de selecció per a creació d'una borsa de treball d'educadors/res d'escola bressol - duplicat

Els candidats/tes han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model específic de participació (Document 1)

No seran valorats els mèrits que no estiguin correctament detallats en l'excel específic de la relació de mèrits facilitat per l'Ajuntament de Calella (Document 2).

Els candidats/tes no han de presentar cap documentació acreditativa dels mèrits al·legats amb la sol·licitud, aquesta documentació serà reclamada únicament als candidats seleccionats.

Darrera actualització: 16.12.2022 | 09:34