ICV: Algú en qui confiar…

Quan algú et dóna la seva confiança estàs en deute amb ell. Això, que sembla tan evident, és la base del contracte que uneix els polítics amb els ciutadans i és tan cert que, sense confiança entre governant i ciutadà, no hi ha una democràcia de veritat.

El passat estiu van començar les obres d'enderrocament de la nau central de la Fàbrica Llobet per tal d'alliberar el terreny on s'està construint la nova escola Salicrú. Com és sabut, en aquell espai, durant dècades, va funcionar una fàbrica tèxtil que feia servir tincions no orgàniques que contenien metalls pesants. Al final de l'enderroc es van generar uns 1.500 metres cúbics de runes.

Al setembre de 2.015 vam observar que aquestes runes s'estaven abocant en els marges (la zona de policia en terminologia hidràulica) del Torrent de les Basses, sota el Far de la ciutat i a uns 80 metres de la platja.
Aquesta "zona de policia" és, segons la normativa, una zona inundable que, un cop superat el nivell de la riera en les avingudes d'aigua que tan sovint patim al Maresme, es converteix en la pròpia riera. D'altra banda, quan la pluja és menys massiva les aigües "renten" la terra que forma la zona i transporta els seus continguts cap a la riera, primer i, cap al mar, després. A més a més, aquesta parcel·la, d'uns 1400 metres quadrats, és considerada en el Pla d'Ordenació Urbanística de Calella com a una finca agrícola.

En casos com aquest la normativa que tothom ha de seguir (ajuntaments, empreses, propietaris i particulars) és molt precisa i gràcies a això es pot garantir la seguretat de les persones i del medi natural.

*L'Agència Catalana de l'Aigua vigila que es respectin les rieres i els seus marges de tal manera que no hi hagi obstacles que provoquin problemes si tenim, com tenim cada any, tempestes importants. També s'ocupa de què, en la zona d'influència dels torrents, la terra estigui lliure de contaminants. Per això tot abocament de materials en les rieres i la seva "zona de policia" ha de tenir el permís d'aquesta agència (ACA).

*El Servei de Vigilància de la Legalitat Urbanística té la missió d'assegurar, entre altres coses, que, en una parcel·la en la qual està permès pel planejament urbanístic fer unes coses, no es facin altres. Així, en aquest cas,  s'ha de preocupar que, en una finca agrària, com aquesta, només és posin terres que permetin el conreu. És del tot evident que les runes de construcció (independentment que estiguin netes de contaminants) no són terres útils per plantar res. Si el propietari vol abocar runes d'obra i canviar l'ús de la finca haurà de presentar un "Pla de millora" al Departament de Territori qui podrà autoritzar-lo o denegar-lo.

* L'Agència Catalana de Residus és un òrgan que vetlla per reduir els residus que generem, per tractar-los correctament i per evitar que es llencin sense control en el medi natural. En relació a les runes de la Fàbrica Llobet el mateix projecte de l'Escola Salicrú  preveu la certificació de si les runes generades en l'enderroc porten o no substàncies contaminants. En tot cas la normativa preveu que aquest tipus de residus hagi de ser tractar en un operador especialitzat i, si bé, no es descarta que les runes puguin ser abocades en parcel·les, exigeix que aquestes tinguin la deguda certificació de què són innòcues i que van una  parcel·la adequada.

Nosaltres, el Grup Municipal d'ICV hem presentat a l'Ajuntament una extensa bateria de preguntes sobre aquest abocament i les respostes rebudes han sigut del tot insatisfactòries: no ha demanat autorització a l'Agència Catalana de l'Aigua ni al Departament de Territori, ni ha presentat cap projecte de l'obra, ni ha certificat la qualitat de les runes, i ningú ha presentat cap pla de millora de finca agrària per poder abocar runes no aptes pel conreu.

Per això, per assegurar que les actuacions de l'Ajuntament s'ajustin a la normativa hem presentat denúncies a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Servei de Vigilància de la Legalitat Urbanística i ens reservem el dret de recórrer a la Fiscalia de Medi Ambient. Nosaltres volem ser fidels al contracte de confiança amb els electors i creiem que l'equip de Govern de l'Alcaldessa Candini està especialment obligat a ser-ho.

Darrera actualització: 04.03.2022 | 13:30