Convocatòria plaça Tècnic Superior d'Aministració General - TAG - (Exp. 2022/1464)

Els candidats/ates han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model específic de participació (Document 1)
  • Curriculum Vitae
  • L'excel amb els mèrits al·legats pels candidats (segons model facilitat per l'Ajuntament), i
  • El comprovant de l'abonament dels drets d'examen (18,00 euros)

No seran valorats els mèrits que no estiguin correctament detallats en l'excel específic de la relació de mèrits facilitat per l'Ajuntament de Calella (Document 2).

Termini de presentació: del 16/12/2022 al 16/01/2023

Darrera actualització: 02.06.2023 | 09:04