Convocatòria plaça Tècnic Mitjà de Contractació (Exp. 2022/860)

Els candidats/ates han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model específic de participació (Document 1)
  • L'excel amb els mèrits al·legats pels candidats (segons model facilitat per l'Ajuntament), i
  • El comprovant de l'abonament dels drets d'examen.

No seran valorats els mèrits que no estiguin correctament detallats en l'excel específic de la relació de mèrits facilitat per l'Ajuntament de Calella (Document 2).

Termini de presentació: del 24/08/2022 al 20/09/2022

Darrera actualització: 23.03.2023 | 08:26