Concurs oposició per a la provisió d'una plaça de Mestre/a (A2) (Exp. 2023/5901)

Es objecte d’aquesta convocatòria la provisió, mitjançant el sistema d’oposició en torn lliure d’una plaça de Mestre d’escola d’adults mitjançant el sistema d’oposició lliure, grup de titulació A, subgrup A2, vacant a la plantilla de personal laboral, amb destinació a l’Àrea d’Ensenyament i la creació d'una borsa d’interinitat per a substitucions futures que tindrà una vigència de dos anys.

 

Període de presentació de candidatures: 13/02/2024 fins el dia 11/03/2024 ambdós inclosos.

Els aspirants hauran de presentar amb caràcter obligatori, única i exclusivament, els següents documents:

  1. El model normalitzat de participació en processos de selecció que es troba a disposició dels candidats a la pàgina web de la Corporació, amb indicació de la plaça a la qual es participa.
  2. Justificació del pagament de les taxes d’examen.
  3. Copia del DNI/NIE
  4. Curriculum vitae.

 

 

Darrera actualització: 13.02.2024 | 12:53