Procés selectiu per a la selecció en propietat de dues (2) places d'administratiu (grup C1) (Exp. 2020/1824)

Els candidats/ates han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model específic de participació (Document 1) i
  • El comprovant de l'abonament dels drets d'examen.

No seran valorats els mèrits que no estiguin correctament detallats en l'excel específic de la relació de mèrits facilitat per l'Ajuntament de Calella (Document 2).

Darrera actualització: 23.03.2023 | 08:28