Procés de selecció per a la creació d'un borsa d'internitat d'ADMINISTRATIUS

EL PERIODE DE PRESENTACIÓ D'INSTANCIES ÉS DE 20 DIES NATURALS I COMENÇARÀ A L'ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LES BASES AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA (BOP 21/10/2022).

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ES DEL 22/10/2022 AL 10/11/2022 AMBDOS INCLOSOS.

Els candidats/tes han de presentar obligatòriament per a ser admesos al procés selectiu:

  • El model específic de participació (Document 1)
  • Excel de valoració de mèrits

NO SERAN VALORATS ELS MÈRITS QUE NO ESTIGUIN CORRECTAMENT DETALLATS EN L'EXCELL ESPECÍFIC FACILITAT EN AQUESTA CONVOCATÒRIA (Document 2).

Els candidats/tes no han de presentar cap documentació acreditativa dels mèrits al·legats amb la sol·licitud, aquesta documentació serà reclamada únicament als candidats seleccionats.

Darrera actualització: 06.02.2024 | 09:02