Edicte aprovació inicial calendari fiscal 2018 i modificació Ordenandes Fiscals reguladores

Dijous, 2 de novembre de 2017 a les 00:00

Impost sobre vehicles de tracció mecànica - Impost sobre béns immobles - Taxa servei del cicle integral de l'aigua - Preu públic del servei d'atenció domiciliària. Últim dia informació pública 13 de desembre de 2017 Publicació anunci BOP 27 d'octubre de 2017: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&10/022017020783.pdf&1

Darrera actualització: 26.01.2022 | 11:27