Convocatòria subvencions per activitats i programes esportius 2018

Dijous, 15 de febrer de 2018 a les 00:00

El termini màxim de presentació de sol·licituds serà el dia 30 de març de 2018

La Junta de Govern en sessió del dia 14 de febrer de 2018 va acordar aprovar la convocatòria pública per atorgar subvencions per a a la realització d'activitats i programes esportius, d'acord amb les bases que s'adjunten. El termini màxim de presentació de sol·licituds  serà el dia 30 de març de 2018. El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de 90 dies a comptar a partir de la finalització del termini de presentació. Els models de sol·licituds així com els annexos estaran a disposició al departament d'Esports i a la pàgina web de l'ajuntament (apartat Serveis i Tràmits).

Darrera actualització: 26.01.2022 | 11:53