Consulta Pública Prèvia

L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte normatiu cal dur a terme una consulta pública, amb la finalitat de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

En el present apartat es poden observar les diferents propostes normatives sotmeses a aquest tràmit de consulta pública prèvia de l’Ajuntament de Calella, per tal de donar compliment a l’article 133 LPCAP i poder conèixer l’opinió de la ciutadania en la matèria.

  • Consulta pública prèvia nova ordenança d'estalvi d'aigua de Calella

    Per tal de donar compliment al què estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet a consulta pública prèvia l’elaboració d’un projecte normatiu en matèria d’estalvi d’aigua, amb la finalitat de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives del municipi potencialment afectades per la futura norma, en la pàgina web d’aquest Ajuntament, per un termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació.

Darrera actualització: 04.08.2023 | 18:19
Darrera actualització: 04.08.2023 | 18:19