Sebastián Tejada García - Regidor

Data de naixement: 24/04/1961 
Visc en parella
Una filla de 27 anys i un fill de 24.

Contacte

tejadags@calella.cat

Formació 

  • Batxillerat i COU.
  • Vaig estudiar fins a cinquè de Medicina
  • He fet diversos cursos de Logística i Producció Industrial a EADA 

Trajectòria professional

Vaig treballar dels 14 als 19 anys a Organon Española (ajudant de Laboratori), entre els 20 i els 24 anys a l'equip d'estudis econòmics de  l'Ajuntament de Sant Boi (responsable de l'equip d'estudis d'opinió), entre els 25 i 27 anys a l'Institut Nacional d'Estadística (responsable de treball de camp) i des de 1988 a Reyde, S.A. (quasi tots aquests anys com a responsable de Programació de la Producció de les fàbriques de l'empresa). 

Altres càrrecs

Portaveu del Grup Comarcal de En Comú Guanyem al Consell Comarcal del Maresme.

Retribucions i/o indemnitzacions

En concepte d’assistència efectiva als òrgans col·legiats (excepte a la Junta de Govern Local) dels que formin part, rep com a indemnització la quantitat de 244,00 € bruts i amb un màxim de 2.880 € bruts anuals. En concepte de portaveu del Grup Comarcal de En Comú Guanyem en al Consell Comarcal del Maresme, rep indemnitzacions per valor de 300,00 € en funció de les activitats.

Darrera actualització: 21.06.2023 | 15:23